Temat: co to jest przypadek

Kancelaria temat artykułów "co to jest przypadek"
Napis - prawo

Koszty pomocy prawnej w różnych sprawach – od czego zależą?

Oczywiście działa to najlepiej w przypadku spraw prostych, bo w pozostałych przypadkach konieczne będzie głębsze wejście w sprawę, a to już kosztuje…. Inaczej będzie to więc wyglądało w przypadku spraw cywilnych, inaczej przy karnych, skarbowych i wielu, wielu innych. Oczywiście rozbieżności w kosztach będzie zależały także od danej kancelarii prawnej oraz miejscowości, w której się znajduje….

...

czytaj więcej
pani prawnik

Odzyskiwanie składek z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – samodzielnie czy z pomocą specjalisty?

W przypadku kredytów zaciąganych we frankach banki stawiały najczęściej wymóg wniesienia 20% wartości pożyczanej kwoty…. Prawnik wystąpi w naszym imieniu do banku z wezwaniem do zwrotu nienależnie pobranej kwoty, a w przypadku negatywnej odpowiedzi będzie nas reprezentował w postępowaniu przed sądem….

...

czytaj więcej
banknoty euro

Jak obliczyć spread? Co trzeba wiedzieć o spreadzie walutowym?

Co więcej, nie jest taki sam nawet w przypadku różnych walut w tym samym banku. Wielkość spreadu walutowego zależna jest przede wszystkim od panującej na rynku koniunktury, a także od zysku, jaki chce osiągnąć obracający daną walutą pośrednik…. Spread ma też duże znaczenie w przypadku kredytu zaciąganego w obcej walucie – wyższy spread przekłada się bezpośrednio na wyższe oprocentowanie. Pożyczając pieniądze, bank przelicza kwotę kredytu na złotówki po kursie kupna, który, jak wiadomo, jest niższy….

...

czytaj więcej
domek z pieniędzy

Jak pozwać bank o zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Dlatego w wielu przypadkach zasadne jest ubieganie się o zwrot kosztów takiego ubezpieczenia. Wśród poszkodowanych przez banki znajduje się wielu frankowiczów, którym szczególnie chętnie oferowano właśnie takie ubezpieczenie…. W niektórych przypadkach nawet prezentowany przez bank wzór umowy kredytu ma już wypełnione pole dotyczące ubezpieczenia. Inną kwestią jest brak możliwości indywidualnego uzgodnienia treści postanowień dotyczących ubezpieczenia….

...

czytaj więcej
Podpisywanie umowy

Polisolokaty a przepisy. Co się zmieniło w lokatach z polisą ubezpieczeniową?

Była jeszcze możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, w przypadku którego umowa zawierana jest między bankiem a ubezpieczycielem. Jak to działa?… W przypadku obecnie oferowanych polisolokat istnieje możliwość rozwiązania umowy z UFK po 1 roku bez konsekwencji finansowych. Została też unormowana maksymalna opłata pobierana za zarządzanie funduszem….

...

czytaj więcej
Komputer i gazeta na stole

Co to są polisolokaty? Czy polisolokaty są bezpieczne?

W przypadku polisolokat jest to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a przy lokatach jest to Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Inny jest również czas trwania umowy…. W przypadku polisolokat są one wyższe. To, co łączy te 2 produkty to to, że oba są już objęte tzw. podatkiem Belki. Opłaty likwidacyjne w polisolokatach Bezpieczeństwo polisolokat w znacznej mierze odnosi się do ukrytych kosztów….

...

czytaj więcej