Temat: fundusze kapitałowe

Kancelaria temat artykułów "fundusze kapitałowe"

Polisolokata a ubezpieczenie na życie – jakie są różnice?

Z jednej strony, posiadają element ochronny (ochrona ubezpieczeniowa i możliwość wypłaty świadczenia pieniężnego), z drugiej, nasze oszczędności inwestowane są w fundusze kapitałowe (więc trzeba liczyć się z ewentualnymi stratami)…. Jednak z perspektywy czasu, okazało się, że polisolokaty nie są tak bezpieczne jak zapowiadano… Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Popularne polisolokaty, czyli ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym……w temacie

...

czytaj więcej
Podpisywanie umowy

Czy polisolokata to ubezpieczenie?

Wyjaśniając, czym jest polisolokata, napisaliśmy, że jest to ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jest to jednak mylna definicja, ponieważ w praktyce ten produkt ma niewiele wspólnego z polisą…. Przy czym wyróżnia się jeszcze ubezpieczenie na życie i dożywocie z Ubezpieczeniowym Funduszem……w temacie

...

czytaj więcej
młotek sędziowski

Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Najpierw należy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym zgodnie z postawionymi przez firmę ubezpieczeniową wymogami…. Polisolokaty to umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Łączą więc cechy zwyczajnych lokat oszczędnościowo-inwestycyjnych z polisą ubezpieczeniową….

...

czytaj więcej
Plan finansowy

Polisolokaty jako sposób na zysk. Czy lokaty z polisą ubezpieczeniową są opłacalne?

M.in. umożliwiły klientom rezygnację z umowy po roku bez żadnych konsekwencji finansowych, określono również, ile może wynosić maksymalna stawka za zarządzanie funduszem kapitałowym. Jak zrezygnować z polisolokaty?… Polisolokaty są to umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z funduszem kapitałowym. W założeniu ma to więc być połączenie ubezpieczenia na życia, jak i lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej. O tym, czy tak jest w praktyce, jeszcze napiszemy….

...

czytaj więcej
Podpisywanie umowy

Polisolokaty a przepisy. Co się zmieniło w lokatach z polisą ubezpieczeniową?

Polisolokatami nazywane jest ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Co to oznacza w praktyce? Jest to połączenie polisy na życie z inwestowaniem poprzez fundusze inwestycyjne…. Przepisy dotyczące lokat z polisą ubezpieczeniową Najwięcej problemów generują polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które zakładały m.in. inwestowanie w akcje, co znacznie zwiększało ryzyko niepowodzenia….

...

czytaj więcej
Podpisywanie umowy inwestycyjnej

Czy można zarobić na polisolokatach?

Polisolokata jest to ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jej posiadacz zobowiązuje się do regularnego płacenia składek w trakcie trwania umowy. Część z nich przeznaczona ma być na ochronę polisową, a cześć zamieniana na jednostki funduszu kapitałowego… Dotyczyły one głównie administrowania, zarządzania funduszem kapitałowym. Przy czym były one pobierane niezależnie od tego, jakie zyski zostały wypracowane….

...

czytaj więcej