Temat: kredytobiorca

Kancelaria temat artykułów "kredytobiorca"
Frank szwajcarski

Problemy za spłacaniem kredytów we frankach – na jaką pomoc mogą liczyć frankowicze?

Wsparcie polegało na otrzymywaniu przez kredytobiorców środków z Banku Gospodarstwa Krajowego z utworzonego specjalnie w tym celu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zgodnie z ustawą, zadłużeni mogli liczyć na 18 rat wsparcia po 1500 zł każda…. Warto wyjaśnić, że „frankowicze” to potoczna nazwa kredytobiorców, którzy kilkanaście lat temu zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich….

...

czytaj więcej
Książki z prawa

Ustawa antyspreadowa – co zakłada?

Banki do czasu zmiany prawa w 2011 roku stosowały niekorzystny dla wielu kredytobiorców spread, który często był wyższy nawet o kilka procent niż ten w kantorach. To skutkowało wyższymi ratami do spłaty…. Przewidywał on pomoc tym kredytobiorcom, u których comiesięczna rata pochłaniała więcej niż połowę osiąganych dochodów. Wzrosnąć miała też sama kwota wsparcia frankowiczów do 2 000 zł przez 3 lata….

...

czytaj więcej
Zakup domu

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w kredycie hipotecznym – jak można je odzyskać?

W sytuacji, w której kredytobiorca nie był w stanie wnieść, wymaganych 20%, wkładu własnego musiał liczyć się dodatkowym kosztem. Bank pobierał ubezpieczenie od nadwyżki ponad 80% wartości kredytowanego lokalu…. Ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego a praktyka banków W miarę upływu lat kolejni kredytobiorcy uzyskiwali informację, że ubezpieczenie kredytowanego wkładu finansowanego zabezpiecza wyłącznie interesy banku….

...

czytaj więcej
kredyty we frankach a przewalutowanie

Kredyty we frankach a przewalutowanie – czy to się opłaca?

Najlepszym momentem na przewalutowanie kredytu jest chwila, w której waluta jest wyceniona niżej niż w momencie zaciągania kredytu, ponieważ cały dług zostaje przeliczony po korzystnym dla kredytobiorcy kursie…. Okresowa, spadkowa tendencja waluty sprawia, że wiele kredytobiorców zastanawia się nad przewalutowaniem, jednak czy to się opłaca? Kiedy jest najlepszy moment na przewalutowanie kredytu? Czy opłaca się przewalutowanie kredytów we frankach?…

...

czytaj więcej
Warunki umowy

Na jakich zasadach banki pobierają ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Ponadto to bank narzucał towarzystwo ubezpieczeniowe, nie mógł być on wybrany przez kredytobiorcę. Co więcej, klient nie miał żadnego wpływu na postanowienia umowy. A co jeszcze trzeba wiedzieć?… W praktyce jednak potencjalny kredytobiorca, który nie zdecyduje się na te warunki, nie dostanie kredytu, ponieważ nie spełnia wszystkich wymagań. Jeśli więc nie posiadasz wkładu własnego, UNWW może być jedynym rozwiązaniem umożliwiającym zakup nieruchomości….

...

czytaj więcej
Przygotowanie umowy

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – czy jest konieczne?

Co w sytuacji, gdy kredytobiorca miałby problemy ze spłatą zadłużenia? 80% wierzytelności bank musiałby ściągnąć bezpośrednio od niego, natomiast 20% od ubezpieczyciela…. Trzeba tu zaznaczyć, że zarówno ubezpieczonym, jak i uposażonym jest bank, a w przypadku problemów ze spłatą zobowiązania to tę instytucję chroni polisa, a nie kredytobiorcę….

...

czytaj więcej
kredyty-frankowe-pomoc-dla-frankowiczow

Kredyty frankowe – gdzie szukać pomocy?

Pomoc państwa dla frankowiczów Jednym z przejawów rządowej pomocy dla frankowiczów była ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej…. A w jaki sposób prawnicy wspierają poszkodowanych kredytobiorców? Zazwyczaj analizują oni naszą umowę z bankiem, szukając podstaw do żądania odzyskania różnicy pomiędzy dokonanymi spłatami, a wysokością należności, która wynika z umowy kredytowej….

...

czytaj więcej