Temat: ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Kancelaria temat artykułów "ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe"

Polisolokata a ubezpieczenie na życie – jakie są różnice?

Jednak z perspektywy czasu, okazało się, że polisolokaty nie są tak bezpieczne jak zapowiadano… Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Popularne polisolokaty, czyli ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym… Z jednej strony, posiadają element ochronny (ochrona ubezpieczeniowa i możliwość wypłaty świadczenia pieniężnego), z drugiej, nasze oszczędności inwestowane są w fundusze kapitałowe (więc trzeba liczyć się z ewentualnymi stratami)…….w temacie

...

czytaj więcej
Podpisywanie umowy

Polisolokaty a przepisy. Co się zmieniło w lokatach z polisą ubezpieczeniową?

Przepisy dotyczące lokat z polisą ubezpieczeniową Najwięcej problemów generują polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym… Polisolokatami nazywane jest ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Co to oznacza w praktyce? Jest to połączenie polisy na życie z inwestowaniem poprzez fundusze inwestycyjne….

...

czytaj więcej
młotek sędziowski

Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Najpierw należy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym zgodnie z postawionymi przez firmę ubezpieczeniową wymogami…. Polisolokaty to umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Łączą więc cechy zwyczajnych lokat oszczędnościowo-inwestycyjnych z polisą ubezpieczeniową….

...

czytaj więcej