O Kancelarii Fretus Legis

Kancelaria O Kancelarii

O Kancelarii

Separator

Nasza Kancelaria FRETUS LEGIS zajmuje się szeroko pojętymi problemami związanymi z prawem finansowym, ze szczególnym naciskiem na prawo bankowe.

Specjalizujemy się w następujących sprawach:

W dzisiejszych czasach niejednokrotnie się zdarza, iż banki, ubezpieczalnie, czy też inne instytucje finansowe, wykorzystując swoją niewątpliwie mocniejszą pozycję ekonomiczną względem konsumenta, tworzą rozwiązania umowne, które są niezgodne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami biznesowymi.

Zadania Kancelarii

Zadaniem naszej Kancelarii jest pomoc wszystkim, którzy w swoich umowach z wyżej wymienionymi instytucjami finansowymi mają zapisy uznane za abuzywne (niezgodne z prawem, takie które powinny być wyłączone z obrotu prawnego) lub czują się poszkodowanymi.

Jak pracujemy

We wszystkich prowadzonych przez nas sprawach prowadzony przeciwko instytucjom finansowych:

  • analizujemy sprawy na podstawie dostarczonych przez Naszych Klientów dokumentów
  • pomagamy w otrzymaniu wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprawy od Waszego banku lub ubezpieczyciela
  • wszczynamy procedurę reklamacyjną względem instytucji finansowej
  • jeśli zachodzi taka potzreba korzystamy z pomocy Rzecznika Finansowego
  • występujemy z powództwem cywilno-prawnym w przypadku, jeśli instytucja finansowa nie godzi się na polubowne załatwienie sprawy
  • na każdym etapie postępowania informujemy Naszych Klientów o postępach sprawy

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy swą wiedzą oraz nabytymi umiejętnościami gwarantują powodzenie prowadzonych przez Naszą Kancelarię FRETUS LEGIS spraw.

Masz pytania? Skontaktuj się z prawnikiem