Polisolokaty

polisolokaty

Czym są polisolokaty?

Separator

Polisolokata to rodzaj lokaty z polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie. Zainteresowany wpłaca więc swoje środki na konto i po określonym czasie otrzymuje je z naliczonym zyskiem. Co istotne, w przypadku polisolokat umowa zawierana jest z towarzystwem ubezpieczeniowym, a nie z bankiem.

Polisolokaty a opłaty likwidacyjne

Separator

Negatywny kontekst postrzegania tych produktów dotyczy w znacznej mierze opłat likwidacyjnych. Wiele osób, które chciały zrezygnować z polisolokat w trakcie trwania umowy, musiało liczyć się ze znaczną stratą wpłaconego kapitału.

O ile nie dziwił sam fakt opłat likwidacyjnych, o tyle oburzająca była ich wysokość. Bywało, że opłaty te pochłaniały nawet 90% ulokowanych środków.

Jak pomaga Kancelaria Fretus Legis w sprawie polisolokat?

Separator

Posiadasz polisolokatę i uważasz, że już nie chcesz jej dalej kontynuować lub posiadałeś taką a instytucja finansowa zabrała Ci zbyt dużo zaoszczędzonych środków pieniężnych tytułem tzw. „opłat likwidacyjnych”?

Nie masz się czego obawiać. Nasza Kancelaria FRETUS LEGIS pomoże Ci rozwiązać umowę o polisolokatę bez obawy, że utracisz wszelkie środki wcześniej na niej zgromadzone w sytuacji pierwszej. W drugim przypadku odzyskamy dla Ciebie środki pieniężnych pobrane tytułem tzw. „opłat likwidacyjnych”, które niejednokrotnie pokrywały wartość całej zaoszczędzonej przez Ciebie kwoty.

Masz polisolokatę? Porzebujesz pomocy prawnej?

Polisolokaty – co to?

Polisolokata jest długoterminowym produktem inwestycyjnym. W ten sposób określane jest ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Umowy o polisolokaty zwykle zawierane są na kilka, kilkanaście lat. W tym czasie klient zobowiązuje się do regularnego wpłacania składek. Część z nich ma zapewnić ochronę, jaką zwykle gwarantuje polisa, pozostała część jest natomiast inwestowana. A jak to wygląda w praktyce?

Trzeba zacząć od tego, że nazywanie polisolokaty ubezpieczeniem jest mylące. Dlaczego? Ponieważ rzeczywista ochrona w przypadku śmierci czy choroby jest niewielka. Wypłacane środki najczęściej nie pokrywają nawet połowy potrzeb.

A jak przebiega część oszczędnościowa? Dzięki temu, że kapitał zgromadzony dzięki polisolokacie jest inwestowany, potencjalnie ma zapewnić wysokie zyski. W praktyce jednak klienci nie zdawali sobie sprawy z tego, że ich pieniądze lokowane były w ryzykowne instrumenty finansowe. Ponadto, nie mogli oczekiwać gwarantowanej stopy zwrotu. To nierzadko powodowało, że zamiast przewidywanych zysków zaczęli tracić. A więc wypłaty z polisolokaty były celem trudnym do spełnienia, jeśli nie niemożliwym.

Problem stanowiły również opłaty związane m.in. z zarządzaniem, administrowaniem funduszem. Mogły pochłaniać wszystkie zyski lub powodować jeszcze większe straty. Dlatego zaczęto zastanawiać się, jak zrezygnować z polisolokaty.

Polisolokaty – jak się wycofać? Likwidacja polisolokaty

Właściciel polisolokaty teoretycznie ma możliwość wycofania się z nierentownej inwestycji. Jednak jak już zostało to wspomniane, mowa tu o produkcie długoterminowym. Dlatego instytucje, które go sprzedawały, postanowiły dodatkowo się zabezpieczyć przy pomocy opłaty likwidacyjnej.

W przypadku zerwania umowy przed czasem, klient był zobowiązany do jej uregulowania. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jej wysokość mogła wynosić nawet ponad 90% kapitału. Oznaczało to pogodzenie się ze stratą większości oszczędności lub z koniecznością dalszego regulowania składek. A czy pomoże w sprawie polisolokaty kancelaria prawna?

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Sposobem na odzyskanie środków pobranych w ramach opłaty likwidacyjnej jest zgłoszenie sprawy do sądu. W przypadku polisolokaty orzeczenia często są wydawane na korzyść poszkodowanych. Dlaczego? Ponieważ w umowach konstruowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe często pojawiały się klauzule abuzywne, czyli takie, które są niedozwolone przez polskie prawo.

Co to oznacza? Zapisy rażąco naruszały interesy klientów lub wprowadzały go w błąd. Ponadto sama umowa była tak skomplikowana, że wymagała posiadania specjalistycznej wiedzy, aby możliwe było jej zrozumienie. Wyliczenia dotyczące potencjalnych zysków również nie były jasne.

Natomiast orzeczenia sądu najwyższego udowadniają, że warto podjąć walkę z nieuczciwym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Polisolokaty – przedawnienie

Jeśli umowa o polisolokaty została rozwiązana kilka lat temu, nadal możesz starać się o to, aby zwrot z polisolokaty Sąd Najwyższy uznał za należny. Według obowiązujących przepisów, osoby które zrezygnowały z tego produktu przed 9 lipca 2018 roku, obowiązuje dziesięcioletni okres przedawnienia. Po tym terminie swoich roszczeń można dochodzić przez 6 lat.