Frankowicze

podpisanie umowy kredytu

Jak wygląda sytuacja frankowiczów?

Separator

„Frankowicze” to potoczna nazwa kredytobiorców, którzy kilkanaście lat temu zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. Wzrost wartości franka szwajcarskiego w stosunku do polskiej waluty spowodował, że kredytobiorcy, mimo regularnego spłacania zadłużenia, wciąż mają ogromne, niejednokrotnie nadal wzrastające zobowiązania finansowe wobec banków.

Saldo kredytów we frankach wzrosło na przestrzeni kilku lat od kilkunastu do kilkuset procent. Co za tym idzie wzrostowi uległa także wielkość rat jakie frankowicze zmuszeni są spłacać co miesiąc, jak również kwota główna całego kredytu.

Co robić kiedy mamy drogi kredyt we frankach?

Separator

Linia orzecznicza w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej jasno wskazuje, że dotychczasowe zasady zawierania umów o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich są niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i dobrymi praktykami biznesowymi.

Stąd też istniej realna szansa na odzyskanie nienależnie pobranych środków pieniężnych lub wręcz unieważnienie umowy kredytowej z bankiem i zredukowanie Państwa zadłużenia względem banku.

Jak Kancelaria Fretus Legis wspiera frankowiczów?

Separator

Nasza Kancelaria FRETUS LEGIS pomaga osobom, które zawarły z bankiem umowę o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (CHF) i którzy przez to muszą spłacać o wiele większe sumy pieniężne niż to z niej wynikało.

Może być to efektem niezgodnego z prawem zastosowania wewnętrznej tabel kursów walut lub zastosowania niezgodnych z prawem zapisów umownych.

Naszym celem jest odzyskać dla Ciebie jak największą sumę, którą z uwagi na to nienależnie pobrał bank , lub doprowadzić w konsekwencji do unieważnienia umowy kredytowej na niezgodnych z prawem warunkach.

Efektem naszej współpracy może być: właściwe obliczenie oprocentowania Twoich pozostałych do spłaty rat kredytu, ponowne dokonanie ustalenia pozostałych do spłaty rat kredytu, który będzie kredytem złotówkowym lub też całkowite unieważnienie umowy kredytowej, dotyczącej kredytu indeksowanego frankiem szwajcarskim.

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Separator

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie o kredyty frankowe, który może ułatwić dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Czego dotyczy?

Wyrok TSUE został wydany na podstawie pytań sądu okręgowego w Warszawie dotyczących sprawy małżeństwa, które w 2008 roku zaciągnęło kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Para wzniosła pozew o stwierdzenie nieważności umowy, ze względu na stosowanie nieuczciwych postanowień. Jaka jest odpowiedź TSUE?

Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie o kredyty frankowe, klauzule abuzywne (niedozwolone, nieuczciwe zapisy), nie mogą zostać zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Co to w praktyce oznacza dla frankowiczów?

W przypadku, gdy polski sąd stwierdzi, że umowa o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego zawiera postanowienie niedozwolone, to nie mogą one zostać zastąpione prawidłowymi zapisami. Jednocześnie oznacza to, że taka umowa stanie się nieważna. Jej unieważnienie ma jednak poważne konsekwencje dla kredytobiorcy, który musi zwrócić pobrane środki, dlatego to do niego należy ostateczna decyzja.

Ważniejsze jest natomiast to, że sąd krajowy może także orzekać o przewalutowaniu, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla frankowiczów. Dlaczego? Ponieważ najczęściej klauzule waloryzacyjne, które określają sposób przeliczania franków na złote, uznawane są za niedozwolone. Ze względu na to, że nie można ich zamienić, uznaje się, że od dnia zaciągnięcia zobowiązania, kredyt powinien być spłacany w walucie krajowej. Dla klienta banku oznacza to, że zmniejsza się zadłużenie do spłaty i rata kredytu hipotecznego.

Trzeba przy tym pamiętać, że wyrok TSUE dotyczył konkretnej rozprawy sądowej i tylko w stosunku do niej jest wiążący. Stanowi jednak podstawę dla dalszych interpretacji przepisów. Podejrzewa się, że dzięki temu sądy będą korzystnie orzekać na rzecz frankowiczów.

Warto dodać, że na drogę sądową zdecydowało się dotychczas ok. 8% osób spłacających kredyt we frankach szwajcarskich. Natomiast ze względu na omawiany wyrok, można spodziewać się, że ilość spraw znacząco wzrośnie. Na koniec trzeba zaznaczyć, że każda sprawa będzie rozstrzygana indywidualnie przez sąd krajowy, którego zadaniem jest stwierdzenie, czy zapisy w umowach mają charakter niedozwolony, czy nie.

Spłacasz drogi kredyt we frankach? Sprawdź czy możesz płacić mniej!

Kredyty we frankach

Kredyty frankowe zaczęły być w Polsce oferowane od 2004 roku. Początkowo stanowiły korzystną alternatywę dla kredytu hipotecznego w złotówkach, a to ze względu na znacznie niższe koszty oraz atrakcyjną ratę. Było to możliwe dzięki temu, że kurs franka szwajcarskiego utrzymywał się na niskim poziomie.

Frankowicze byli w tej sytuacji do mniej więcej 2008 roku. Wtedy kurs CHF zaczął gwałtownie rosnąć, a kulminację tego stanowił tzw. czarny czwartek. Co to oznaczało dla kredytobiorców? Przede wszystkim znaczący wzrost wysokości raty. Ale to nie wszystko. Nierzadko dochodziło do tego, wartość obecnego zadłużenia przekraczała wartość nieruchomości. Niektórzy kredytobiorcy zostali zmuszeni do sprzedaży domu/mieszkania, gdyż nie byli dalej w stanie spłacać zobowiązania. I polski rząd niejednokrotnie zapewniał, że frankowicze pomoc otrzymają, jednak brak jest wiążących ustaleń w tej kwestii.

Frankowicze – aktualności

Frankowicze – co dalej? Czy mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa? W 2019 roku wprowadzona ma zostać ustawa o pomocy frankowiczom. Jest w niej m.in. o tym, że możliwe będzie przewalutowanie kredytów frankowych na korzystnym kursie, co pozwoli obniżyć koszty zobowiązania. Jednak jak pokazują najnowsze informacje, frankowicze jeszcze takiej pomocy nie otrzymali.

Coraz więcej osób apeluje też, aby zamiast zastanawiać się, co nowego u frankowiczów, podjąć samodzielne działania. W jaki sposób?

Kancelaria prawna – frankowicze

Należy wiedzieć, że w sprawie o kredyty frankowe kancelaria prawna może pomóc. W niektórych przypadkach umowy o kredyty w CHF zawierały klauzule niedozwolone, naruszające interesy konsumentów. Aby jednak sprawdzić, czy są podstawy do jakichkolwiek roszczeń, konieczna jest konsultacja z doświadczonym prawnikiem.

Które z zapisów mogą zostać uznane za abuzywne? M.in. te, które dotyczą waloryzowania kredytu kursem walut, a także klauzule umożliwiające bankom indywidualne ustalanie kursów walut bądź też oprocentowania zobowiązania.

Wątpliwości dotyczą również klauzul walutowych, klauzul indeksacyjnych, a także klauzul zmiennego oprocentowania w kredytach walutowych. Nierzadko znajdują się w nich przepisy niezgodne z prawem.

Kredyty frankowe – wyroki

Na jakie frankowicze wyroki mogą liczyć? Jak pokazuje doświadczenie, uzyskanie korzystnego, prawomocnego wyroku sądu dla poszkodowanych jest możliwe. Aczkolwiek należy zdawać sobie sprawę z tego, że nierzadko konieczne jest zwrócenie się do sądu wyższej instancji – Sądu Apelacyjnego lub Sądu Najwyższego.

To sprawia, że koszty procesu o kredyty frankowe są wysokie. Uwzględniają nie tylko wynagrodzenie kancelarii, ale wszelkie opłaty sądowe, co sprawia, że nie dla każdego to rozwiązanie będzie dostępne.

Frankowicze – pozew zbiorowy czy indywidualny?

Biorąc pod uwagę koszty obsługi prawnej, rekomenduje się, aby składać pozew zbiorowy o kredyty frankowe. Dzięki temu możliwe jest rozłożenie opłat sądowych na kilka, kilkanaście osób. Ponadto następuje wtedy kumulacja roszczeń wielu osób, co jest kolejnym dowodem na to, że pozwany godził w interesy konsumentów. A kiedy następuje kredytu frankowego przedawnienie uniemożliwiające wszczęcie postępowania? Po sześciu latach.