Unieważnienie kredytu frankowego

unieważnienie umowy frankowej

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Separator

Symbolem lat 2000. w polskich finansach zostać mogą kredyty frankowe. Szacuje się, że ponad 5% wszystkich polskich kredytobiorców to tzw. frankowicze. Zachętą dla nich do zaciągnięcia zobowiązania były bardzo atrakcyjne warunki udzielenia kredytu, jak i możliwość łatwej spłaty długu. Rzeczywistość okazała się inna i do dziś wielu frankowiczów odczuwa negatywne skutki decyzji finansowej podjętej przed laty. Szansą na uwolnienie się z problematycznego zobowiązania jest m.in. unieważnienie umowy frankowej. Aby tego dokonać, konieczne jest wniesienie do sądu pozwu. Prawo zezwala na uznanie kontraktu za niebyły. Wynika to z faktu, że większość umów zawierała niedozwolone postanowienia umowne, ponadto zawarte w nich zapisy powodowały nierównomierne rozłożenie ryzyka.

Unieważnienie umowy frankowej – skutki

Separator

Wielu frankowiczów z niepokojem myśli: unieważnienie umowy frankowej i co dalej…? Jakie konsekwencje muszę ponieść?… Przede wszystkim przeprowadzenie tego procesu prowadzi co uznania w świetle prawa, że umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą nigdy nie została zawarta. Unieważnione zostają także ustanowione zabezpieczenia spłaty kredytu (np. hipoteka czy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. W związku z tym konieczne jest dokonanie rozrachunków pomiędzy stronami umowy. Frankowicz może żądać od banku zwrotu całości dotychczas wpłaconych środków (w tym opłat i ubezpieczeń) do 10 lat wstecz od dnia złożenia pozwu (termin ten jest bardzo ważny podczas rozważań na temat unieważnienia umowy frankowej a przedawnienia), a instytucja ma prawo uzyskania całości środków, które zostały wydane kredytobiorcy. Rozliczenia te mogą być dokonane na zasadzie teorii salda (środki zwraca ta strona, która uzyskała większe korzyści) lub teorii dwóch kondykcji, w której środki zwracane są niezależnie od siebie).

Dla kogo unieważnienie kredytu we frankach?

Separator

Pozew związany z unieważnieniem kredytu frankowego można wnieść zarówno dla zobowiązania denominowanego, jak i indeksowanego. Zasady ich udzielania były takie same, jednak w przypadku indeksowanego suma kredytu wyrażana i wypłacana była w walucie polskiej, a jego kwota przeliczania była na franka szwajcarskiego na potrzeby uaktualniania salda, z kolei suma kredytu denominowanego na umowie wyrażona była w walucie obcej. Warto podkreślić, że o unieważnienie umowy kredytu można starać się zarówno podczas obowiązywania kontraktu, jak i po zakończeniu spłaty zobowiązania, należy jednak pamiętać o ustawowo określonych terminach przedawnień.

Jak napisać pozew o unieważnienie umowy frankowej?

Separator

Sprawy o unieważnienie kredytów frankowych nie różnią się zasadniczo od innych spraw cywilnych. Tak samo jak one wymagają rzetelnego zbadania sprawy oraz wystosowania pisma do sądu. Większość frankowiczów zdaje sobie sprawę, że przygotowanie skutecznego pozwu o unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich nie jest proste, dlatego decyduje się na współpracę z doświadczoną kancelarią. Prawnicy dostosowują pozew do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, by zmaksymalizować szanse na sukces. Samodzielnie zajmowanie się kwestiami związanymi ze zobowiązaniami frankowymi może być nie tylko trudne, ale i niekorzystne. Nie mając wiedzy związanej z tą sprawą łatwo coś przekręcić lub pominąć. Dodatkowo zawarte w sieci wzory pozwów mogą zawierać błędy, które skutkować będą oddaleniem postępowania.

Chcesz unieważnienia kredytu frankowego? Pomożemy Ci!

Jak długo trwa proces o unieważnienie kredytu frankowego?

Separator

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, o to ile trwa postępowanie związane z unieważnieniem kredytu frankowego. Kwestia ta związana jest z wieloma czynnikami, takimi jak: sąd, sędzia, dowody czy ewentualna apelacja. Można jednak przyjąć, że średnio sprawy tego typu trwają od 6 do 30 miesięcy (I instancja) i do 24 miesięcy (II instancja).

Czy unieważnienie kredytu frankowego się opłaca?

Separator

Uważa się, że unieważnienie kredytu we frankach stanowi bardzo korzystną procedurę dla frankowiczów. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem sądów, ponad 90% spraw frankowych kończy się zwycięstwem frankowiczów. Warto jednak pamiętać o konsekwencjach, które pociąga ze sobą wygranie sporu: możliwość kolejnych spraw sądowych wytaczanych przez banki, obowiązek natychmiastowego uregulowania niespłaconej części kredytu. Alternatywą dla unieważnienia umowy kredytu frankowego może być jego odfrankowienie.

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach a odfrankowienie

Separator

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach nie jest jedyną z możliwości, która pozwala na zniwelowanie ciężaru zobowiązania finansowego zawartego w CHF. Gdy zapisy zawarte w umowę nosić będą znamiona klauzul niedozwolonych, ale sąd uzna umowę za ważną można domagać się odfrankowienia kredytu. W tym wypadku za nieobwiązujące uznaje się paragrafy, w których mowa o przeliczeniach pomiędzy polskimi złotymi a frankami szwajcarskimi. Kredytobiorca wciąż zobowiązany jest do spłaty zadłużenia wobec banku, jednak kwota wyrażona jest w PLN, a odsetki naliczane zgodnie ze stawką LIBOR. Podobnie jak w przypadku unieważnienia umowy frankowej zwracane są niesłusznie naliczone kwoty.

Ile kosztuje pozew frankowy?

Separator

Działania sądów związane z obsługą sprawy frankowej obciążone są kosztami. Wnosząc sprawę do instytucji, konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 1.000 zł. Warto jednak zaznaczyć, że uznaniu nieważności umowy przed sądem frankowicz może domagać się zwrotu gotówki. Konieczne jest także opłacenie wydania przez bank zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia sprawy. Cena waha się od 50 zł do 300 zł w zależności od cennika danej instytucji. Są to koszty bezzwrotne, jednak można ich uniknąć, gdy posiada się dostęp do bankowości elektronicznej z dostępem do historii spłaty kredytu. W przypadku sprawy związanej z wcześniej omówionym odfrankowieniem konieczne jest także uiszczenie 1.500 – 2.000 zł na poczet wyliczeń biegłego. Suma ta zwracana jest w przypadku zwycięstwa w procesie.

Jaki sąd wybrać w sprawie o unieważnienie umowy frankowej?

Separator

Złożenie pozwu do sądu jest milowym krokiem, w procedurze, która ma na celu uwolnienie frankowicza od ciążącego na nim zobowiązania. Do jakiego sądu kierować należy sprawę? Unieważnieniem umów frankowych zajmować się instytucje okręgowe oraz rejonowe. Do dochodzenia roszczeń mniejszych niż 75.000 złotych uprawnione są sądy rejonowe, z kolei powyżej tej kwoty – sady okręgowe. Biorąc pod uwagę charakter oraz sumę kredytów frankowych zazwyczaj kierowane są one do instytucji okręgowych. W kwestii właściwości miejscowej, warto zaznaczyć, że w Kodeksie cywilnym zawarto zapis, że pozew składa się w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego – w przypadku unieważnienia umów frankowych sprawa prowadzona będzie w mieście siedziby banku lub adresu oddziału, w którym dokonano podpisania umowy. Warto jednak zaznaczyć, że 07.11.2019 roku frankowicze mają także prawo złożyć wniosek do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania – mogą dokonać wyboru w kwestii miejscowości prowadzenia sprawy. Warto także podkreślić, że funkcjonuje tzw. Wydział do spraw frankowych, tj. XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym sprawy prowadzone są online.