pomoc dla frankowiczów

Co z kredytami we frankach?

Kredyt hipoteczny jest zawsze wieloletnim obciążeniem zarówno finansowym jak i psychicznym. Zobowiązania zaciągane we frankach znacznie zwiększały zyski banków i jednocześnie generowały koszty kredytobiorcy. O co chodzi z kredytami we frankach?

Na czym polega problem kredytów we frankach?

Klienci banków, którzy zdecydowali się na finansowanie wymarzonych nieruchomości kredytami we frankach sugerowali się, utrzymującą się do 2004 roku, tendencją spadkową szwajcarskiej waluty. Szczyt popularności kredytowania we frankach przypadł na okres od 2005 do 2008 roku. Stabilne stopy procentowe w Szwajcarii wpływały na niskie oprocentowanie takich kredytów.

Kusząca wizja spłaty znacznie niższej raty niż w przypadku kredytów zaciąganych w złotówkach sprawiła, że podpisując umowę frankowicze zapominali o ryzyku walutowym. Ważne, że długoterminowe zobowiązania jak kredyty hipoteczne, zaciągane w obcej walucie są narażone przez kilkadziesiąt lat na zmianę kursu. W przypadku sporej części kredytów frankowych zadłużenie jest zdecydowanie wyższe niż wartość zabezpieczenia, a wysokie raty są sporym obciążeniem dla domowego budżetu.

Problemem stały się również nieuczciwe praktyki banków, które w umowach z klientami wykorzystywały niedozwolone postanowienia umowne. Wadliwe, z prawnego punktu widzenia, zapisy zwane klauzulami abuzywnymi znacząco naruszały prawa konsumentów.

W jaki sposób poradzić sobie ze spłatą kredytu we frankach?

Spłata kredytu we frankach jest uzależniona od kursu szwajcarskiej waluty, jednak niedozwolone klauzule umowne pozwoliły bankom samodzielnie kreować zadłużenie. Toczące się od kilku lat postępowania sądowe i orzecznictwo w sprawie umów kredytowych doprowadziły do zmiany w wielu przepisach, które dają szansę przewalutowania zobowiązania na złotówki kosztem instytucji bankowych.

Możliwe jest też całkowite unieważnienie zawartych umów o kredyt frankowy. Banki często ustalały spłatę długu według kursu sprzedaży waluty na własną rękę, w oderwaniu od średniego kursu NBP co powodowało, że kredytobiorcy dokonywali tak naprawdę nadpłaty przy spłacie każdej kolejnej raty. Uznanie klauzul za nieważne sprawia, że bank musi zwrócić nienależnie pobraną kwotę pieniężną, która stanowi różnicę pomiędzy sumą wpłaconych rat, a kwotą należnych spłat.

Trzeba wiedzieć, że unieważnienie całkowite umów kredytowych powoduje konieczność zwrotu kwoty udzielonego kredytu, bank natomiast musi w takiej sytuacji oddać wszystkie wpłacone przez klienta pieniądze. Najważniejsza jest treść zawartej umowy kredytowej, którą warto przedłożyć specjaliście z zakresu usług dotyczących kredytów frankowych.

Stanowisko sądów w sprawie kredytów we frankach

Orzecznictwo sądów w Polsce nie ma mocy prawotwórczej, jednak zapadające wyroki wpływają na praktykę stosowania prawa i rozstrzyganie kolejnych, analogicznych spraw. Dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach stanowisko sądów jest niezwykle ważne, ponieważ daje nadzieję na pomyślne rozstrzygnięcie konkretnego problemu związanego z wadliwą umową. Od kilku lat prawomocne wyroki sądów pokazują, że warto walczyć z bankiem, a szanse na odzyskanie nienależnie pobranych pieniędzy są często wysokie.