wypisywanie wniosku

Kiedy możesz złożyć wniosek o zwrot spreadu?

Spread to różnica pomiędzy ceną kupna, a ceną sprzedaży danego instrumentu finansowego, takiego jak waluty, akcje, obligacje czy towary. Spread dotyczy również kredytów walutowych, które swego czasu cieszyły się w Polsce dużą popularnością. Co można zrobić, aby uzyskać zwrot spreadu? Kiedy złożenie takiego wniosku ma sens? O czym warto wiedzieć w tym kontekście?

Które kredyty są objęte ustawą antyspreadową?

Skoro wiadomo już co to jest spread, to warto zastanowić się nad tym, które kredyty są objęte ustawą antyspreadową. Otóż ustawa ta dotyczy przede wszystkim kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych, najczęściej do franka szwajcarskiego (CHF). Głównym celem takich ustaw jest ochrona kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty w walutach obcych i zostali dotknięci przez znaczne wahania kursów walutowych, co spowodowało znaczący wzrost ich zadłużenia w walucie krajowej.

Główne założenia ustawy antyspreadowej w Polsce obejmują:

  • możliwość przewalutowania kredytu. Ustawa umożliwia kredytobiorcom przewalutowanie kredytów z waluty obcej na PLN po kursie z dnia zaciągnięcia kredytu, co może znacząco zmniejszyć wysokość zadłużenia.
  • regulacja spreadu walutowego. Ustawa nakłada ograniczenia na wysokość spreadu walutowego, który banki mogą stosować przy przeliczaniu rat kredytowych, co ma zapobiegać naliczaniu przez banki nieuzasadnione wysokich kosztów związanych ze spreadem.
  • zwrot części marży kredytowej. W niektórych przypadkach ustawa przewiduje możliwość zwrotu części marży kredytowej naliczonej przez banki kredytobiorcom, którzy zdecydują się na przewalutowanie swoich kredytów.

Jak otrzymać zwrot spreadu?

Aby otrzymać zwrot spreadu, musisz przede wszystkim przejrzeć umowę kredytową w celu odnalezienia klauzul, które mogą być niejasne, nieuczciwe lub wprowadzające w błąd. Kolejnym krokiem jest zebranie dowodów, które mogą potwierdzić Twoje roszczenie, takie jak wyciągi bankowe, potwierdzenia transakcji, korespondencję z bankiem oraz wszelkie inne dokumenty, które pokazują, jak spread był naliczany i pobierany. Następnie napisz reklamację do swojego banku lub instytucji finansowej, wyjaśniając swoje zastrzeżenia i powołując się na konkretne dowody oraz odpowiednie przepisy prawa, które mogą wspierać Twoje roszczenie. W reklamacji określ, czego oczekujesz – w tym przypadku zwrotu nienależnie naliczonego spreadu.

W wykonaniu tego planu niezwykle ważna może okazać się pomoc doświadczonego prawnika. Naprawdę warto zgłosić się do takiej osoby.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot spreadu?

Wniosek o zwrot spreadu powinien być starannie przygotowany i zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym:

  • dane osobowe wnioskodawcy.
  • dane umowy (numer umowy kredytowej lub innego produktu finansowego, którego dotyczy wniosek, nazwa instytucji finansowej oraz data zawarcia umowy),
  • szczegółowy opis sprawy, w tym wskazanie niezgodności,
  • dowody (kopie wszystkich dokumentów i dowodów, które mogą potwierdzić Twoje roszczenia),
  • wysokość żądanej kwoty (określ dokładną kwotę spreadu, którą żądasz zwrotu, wraz z ewentualnym wyliczeniem, jak doszedłeś do tej sumy),
  • podstawa prawna i wniosek (jasno zaznacz, czego oczekujesz od instytucji finansowej w związku ze złożonym wnioskiem, np. zwrotu nienależnie naliczonego spreadu),
  • datę i podpis.

Jeśli znasz kogoś, kto nosi się z zamiarem wystąpienia do banku o zwrot spreadu, to koniecznie podziel się z nim tym artykułem.