Banknoty frank szwajcarski

Czy można ominąć wysoki spread walutowy? Jak spread wpływa na koszty kredytu?

O spreadzie najczęściej mówi się w kontekście zaciąganych kredytów walutowych. Największe znaczenie miał on do sierpnia 2011 roku, kiedy to weszła w życie ustawa antyspreadowa regulująca te kwestie. Kilka lat temu kredytobiorcy nie mogli spłacać zobowiązań bezpośrednio w danej walucie, przewalutowaniem środków pieniężnych zajmował się wyłącznie bank. Co trzeba wiedzieć o spreadzie walutowym i jak on wpływa na koszty kredytu?

Czym jest spread walutowy?

Spread walutowy istotny jest w przypadku kredytów zaciąganych w obcych walutach, szczególnie hipotecznych. Samo to pojęcie oznacza różnicę między kursem kupna a sprzedaży waluty. Inny spread jest w kantorach, a inny w bankach. Instytucje finansowe, chcąc zwiększyć swoje zyski, samodzielnie regulowały wysokość spreadu. Wskaźnik ten był często wyższy nawet o kilka % niż w kantorach. To wpływało przede wszystkim na zwiększenie kosztów kredytu i comiesięcznych rat. Dotkliwie odczuli to frankowicze, kiedy kurs franka szwajcarskiego poszybował do góry.

Ustawa antyspreadowa – co dała?

Pod koniec sierpnia 2011 roku weszła w życie ustawa antyspreadowa, która umożliwiła kredytobiorcom spłatę zobowiązań bezpośrednio. Od tego czasu klienci banków mogą samodzielnie wymieniać walutę, np. w kantorach stacjonarnych lub online, gdzie spread jest niższy i w ten sposób spłacać kredyt. Banki mają udostępnić kredytobiorcom bezpłatne konta walutowe oraz darmowe aneksy do umowy.

Jak ominąć wysoki spread walutowy?

Wysoki spread walutowy można ominąć korzystając z kantorów, nie oznacza to jednak, że nie będzie go wcale, choć nie można tego wykluczyć. Kantory, szczególnie te internetowe, często oferują niższe spready, bywa że wynoszą one nawet poniżej 0,5%. Najważniejsze, że proces wymiany nie trwa długo, a przy tym można zaoszczędzić. Czasami spread można całkowicie ominąć, np. gdy e-kantory organizują różnego rodzaju promocje dla klientów. Zdarza się tak przeważnie w przypadku pierwszej transakcji. Kantory chcą w ten sposób zachęcić do korzystania z ich usług, a zależy im na kliencie, ponieważ konkurencja w tej branży jest spora.

Jak uzyskać zwrot spreadu?

Osoby, które zaciągnęły kredyt w obcej walucie mogą starać się o zwrot nienależnie pobranych pieniędzy wynikających z niekorzystnego dla nich spreadu. Istnieje nawet szansa na unieważnienie umowy kredytowej z bankiem i zredukowanie zadłużenia. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku oraz umowy z konkretną instytucją finansową. Jak więc starać się o zwrot kosztów? Na przykład korzystając z oferty kancelarii prawnych specjalizujących się w pomocy frankowiczom i osobom, które zaciągnęły zobowiązania w obcych walutach. Czym może to skutkować? Właściwym wyliczeniem oprocentowania rat kredytowych, ponownym ustaleniem kwot comiesięcznych rat, zwrotem kosztów spreadu lub nawet zmniejszeniem zadłużenia wobec banku. Dotyczy to zarówno kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, jak i gospodarczych.