banknoty euro

Jak obliczyć spread? Co trzeba wiedzieć o spreadzie walutowym?

Czym jest spread walutowy? Jakie ma znaczenie? Jak się okazuje, odgrywa on dużą rolę przy wymianie walut, ale nie tylko – może mieć dla nas też duże znaczenie przy zaciąganiu kredytu. Jak go obliczyć? I co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Spread – co to jest?

Spread walutowy to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty. Przy wymianie waluty istotne są trzy kursy – sprzedaży, kupna oraz rynkowy. Kurs rynkowy, określający wartość, jaką uczestnicy rynku są w stanie za daną walutę zapłacić, stanowi bazę dla obliczania kursu sprzedaży i kupna w bankach i kantorach.

Od czego zależy wielkość spreadu walutowego?

Spread nie jest wartością stałą – w każdym banku jest inny. Co więcej, nie jest taki sam nawet w przypadku różnych walut w tym samym banku.

Wielkość spreadu walutowego zależna jest przede wszystkim od panującej na rynku koniunktury, a także od zysku, jaki chce osiągnąć obracający daną walutą pośrednik. Banki i kantory mają prawo ustalać spread według własnych wytycznych, mając na uwadze zrealizowanie swoich finansowych założeń.

Czynnikiem decydującym jest w tym wypadku zazwyczaj popyt na konkretną walutę – te bardziej popularne najczęściej mają niski spread, w przeciwieństwie do tych, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Stabilność waluty też ma wpływ na wysokość spreadu.

Spread walutowy – jak obliczyć?

Obliczenie wartości spreadu walutowego nie należy do trudnych zadań. Jak już powiedzieliśmy, jest to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty. Z samej tej definicji właściwie wynika, w jaki sposób powinniśmy dokonać obliczeń. Aby wyliczyć spread walutowy wyrażony w liczbach bezwzględnych, powinniśmy od ceny sprzedaży odjąć cenę kupna – przy czym musimy oczywiście brać pod uwagę tę samą walutę i w tym samym banku. Przy obliczaniu trzeba zwrócić uwagę, że notowania kursowe podawane są aż do czwartego miejsca po przecinku.

Sprawy się nieco komplikują, gdy zależy nam na wyliczeniu wyrażonym w procentach. Tutaj musimy wziąć pod uwagę średnią wartość kursu waluty. Aby otrzymać wynik, powinniśmy posłużyć się poniższym wzorem:

Spread = (kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty) / [0,5 x (kurs sprzedaży + kurs kupna)] x 100%)

Spread walutowy w bankach

Wymiana waluty w bankach jest mniej opłacalna niż w kantorach, ponieważ spready mogą być nawet o 8% wyższe. Banki się po prostu cenią, ponieważ są instytucjami zaufania publicznego i jako takie oferują swoim klientom pewność pomyślnego przebiegu transakcji, są też źródłem kapitału dla podmiotów gospodarczych.

Spread ma też duże znaczenie w przypadku kredytu zaciąganego w obcej walucie – wyższy spread przekłada się bezpośrednio na wyższe oprocentowanie. Pożyczając pieniądze, bank przelicza kwotę kredytu na złotówki po kursie kupna, który, jak wiadomo, jest niższy. Kiedy jednak chodzi o spłacanie rat, bank bierze pod uwagę kurs sprzedaży, dzięki czemu zarabia kilka procent już na samym przewalutowaniu.