frankowicze-jak-zlozyc-pozew-do-sadu

Jak złożyć pozew przeciwko bankowi w sprawie kredytu we frankach?

Kredytobiorcy, którzy kilkanaście lat temu zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich do dziś spłacają ogromne zobowiązania wobec banków. Jak mogą uwolnić się od kredytu frankowego i odzyskać niesłusznie pobrane świadczenia? Jak złożyć pozew przeciwko bankowi w sprawie kredytu w CHF?

Kredyt indeksowany czy denominowany

Przed złożeniem pozwu przeciwko bankowi w sprawie kredytów w CHF, frankowicze powinni dokładnie przeanalizować umowę kredytową. Należy sprawdzić, czy zaciągnięte zobowiązanie to kredyt indeksowany do CHF czy denominowany. Na czym polega różnica?

Najprościej mówiąc, kredyt indeksowany udzielony i wypłacony był w złotówkach, jednak jego spłata uzależniona była od bieżącego kursu franka szwajcarskiego. W przypadku takiej umowy kredytowej istnieje szansa na „odfrankowienie” kredytu i odzyskanie części wpłaconych środków. Z kolei kredyt denominowany do CHF wypłacony był w złotówkach, ale w umowie wyrażony we frankach szwajcarskich. W przypadku takiego kredytu, istnieją podstawy do unieważnienia całej umowy, możemy także zażądać od banku zwrotu wszystkich dotychczas wpłat.

Kolejnym krokiem jest zgromadzenie danych i wyliczenie należności, których zwrotu będzie można dochodzić od banku.

Wezwanie banku do zapłaty

Następna czynność, jaką powinniśmy podjąć przed złożeniem pozwu, to wezwanie banku do zwrotu wyliczonej należności. Oczywiście bank, najprawdopodobniej, nie zwróci nam tej kwoty… Jednak od dnia doręczenia takiego wezwania, będziemy mogli naliczać odsetki za zwłokę od żądanej wierzytelności. Dzięki temu, po wygranej sprawie, bank będzie nam winien nie tylko określoną kwotę, ale również odsetki za zwłokę.

Jak złożyć pozew w sprawie kredytu we frankach?

Jak możemy złożyć pozew przeciwko bankowi? Mamy dwie możliwości: możemy wybrać pozew indywidualny lub zbiorowy. Za szybszy i dający większą szansę na wygraną zazwyczaj uznaje się ten pierwszy. Jednak trzeba pamiętać, że koszty procesu w przypadku pozwu indywidualnego zazwyczaj są znacznie wyższe niż przy pozwie zbiorowym. W dużej mierze zależy to od liczby osób w grupie w postępowaniu zbiorowym. Im więcej członków grupy, tym jest taniej. Dlatego decydując się na którąś z tych dwóch możliwości, musimy zastanowić się, czy bardziej zależy nam na kosztach, czy na szybkim zakończeniu sprawy.

Co ważne, wnosząc sprawę do sądu, musimy wiedzieć, że podstawą dla wniesienia pozwu przeciwko bankom nie jest znaczny wzrost kursu franka, a posługiwanie się przez niektóre banki klauzulami abuzywnymi (wprowadzającymi w błąd kredytobiorców). Z kolei podstawowe cele, jakie możemy uzyskać, pozywając bank, to: „odfrankowienie” kredytu walutowego lub unieważnienie zawartej umowy.

Trzeba także pamiętać, że wszelkie sprawy frankowiczów, również te dotyczące ubezpieczeń niskiego wkładu, są dość skomplikowane i mogą ciągnąć się nawet kilka lat. Dlatego powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i zaufać doświadczonym w tych sprawach prawnikom.