banknoty

Polisolokata czy lokata – co wybrać?

Zarówno polisolokaty, jak i lokaty przedstawiane są jako jeden ze sposobów na powiększenie kapitału, lokowanie oszczędności. I choć polisolokata często reklamowana była jako bezpieczny i zyskowny produkt finansowy, w praktyce w znaczący sposób różniła się od lokaty. Co musisz o tym wiedzieć? Podpowiadamy.

Na czym polega inwestowanie w lokaty?

Zacznijmy od znacznie bardziej powszechnego produktu bankowego, czyli od lokaty. W ten sposób nazywany jest depozyt bankowy. W praktyce oznacza to, że klient przekazuje pieniądze na przechowanie, a w zamian za to otrzymuje gwarantowany zysk wynikający z oprocentowania lokat. Dzięki temu zarabia na odsetkach, a bank zyskuje środki, które może inwestować i co za tym idzie — zarabiać dzięki nim.

Lokaty mogą być krótko- lub długoterminowe. Co istotne, w trakcie trwania umowy nie można wyciągnąć wpłaconych na konto pieniędzy — w innym wypadku straci się odsetki, czyli nie zarobi się nic. W przypadku lokat terminowych odsetki wypłacane są po zakończeniu trwania umowy, choć istnieje możliwość odnowienia jej bez zbędnych formalności. Lokaty mogą być również bezterminowe, wtedy klient może w dowolnym momencie złożyć wypowiedzenie umowy. Musi jednak liczyć się wtedy z niższym oprocentowaniem. Oprócz tego wyróżnia się lokaty progresywne, których cechą charakterystyczną jest zmienne oprocentowanie.

Co to jest polisolokata?

Produktem finansowym, który często porównywany był do lokat, jest polisolokata. To ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferowana jest głównie przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Na czym polega? Część składek klienta jest inwestowanych, co ma zapewnić regularny zysk.

Choć teoretycznie wydaję się to być korzystne, w praktyce klienci częściej tracili na tym produkcie. Dlaczego? Ponieważ w umowach uwzględniano wiele rodzajów opłat, m.in. za zarządzanie kapitałem. Ponadto środki mogły być lokowane w ryzykowne instrumenty finansowe, takie jak akcje. Z tego względu często okazywało się, że nawet jeśli posiadaczowi polisolokaty udało się wypracować jakikolwiek zysk, to był on pobierany na rzecz opłat.

Ponadto jest to produkt długoterminowy, a w przypadku wcześniejszego zerwania umowy nakładane były na klienta wysokie opłaty likwidacyjne, które mogły wynosić nawet ponad 90% wpłaconego kapitału. Z czasem doszło do sytuacji, w której klientom zależało wyłącznie na odzyskaniu swoich środków.

Polisolokaty czy lokaty — co jest bardziej opłacalne?

Jak już możesz wywnioskować, lokaty, choć oferują znacznie niższy zysk, są bardziej opłacalne — jest to możliwie dzięki gwarantowanej stopie zwrotu, której polisokolaty nie zapewniają. Co więcej, obecnie wiele osób zadaje sobie pytanie: jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Jest to możliwe, aczkolwiek wymaga wystąpienia na drogę sądową i jak się często okazuje, konieczna jest pomoc doświadczonego prawnika.

Przy czym warto poruszyć jeszcze jedną kwestię, dotyczącą przedawnienia polisolokaty. Niewiele osób wie o tym, że według przepisów mogą zgłosić się w ciągu 10 lat od dnia zakończenia umowy o zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej.

Na koniec należałoby też wspomnieć, że obecnie funkcjonują zaostrzone przepisy dotyczące polisolokat. Klienci mogą zrezygnować z umowy po pierwszym roku, określono też maksymalną wysokość opłaty za zarządzanie. Jeśli jednak zależy Ci na bezpiecznym i pewnym zysku, lepiej pomyśleć o zainwestowaniu w lokatę bankową.