Temat: polis co to

Kancelaria temat artykułów "polis co to"
Podpisywanie umowy

Polisolokaty a przepisy. Co się zmieniło w lokatach z polisą ubezpieczeniową?

Przepisy dotyczące lokat z polisą ubezpieczeniową Najwięcej problemów generują polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które zakładały m.in. inwestowanie w akcje, co znacznie zwiększało ryzyko niepowodzenia…. Jest to połączenie polisy na życie z inwestowaniem poprzez fundusze inwestycyjne. Najczęściej umowy o polisolokaty zawierane były z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które reklamowały ten produkt jako zyskowny, opłacalny…….w temacie

...

czytaj więcej
Napis czas na zmiany

Zmiany w polisolokatach – czy korzystne dla konsumentów?

Z założenia polisolokaty miały być polisą ubezpieczeniową z dodatkowym kapitałem inwestycyjnym. W rzeczywistości okazywało się, że produkty te w większej części dotyczyły inwestycji, niż ubezpieczenia…. Polisolokata to nic innego, jak oferta łącząca polisę ubezpieczeniową z lokatą inwestycyjną. Z założenia miała to być jednocześnie ochrona na życie dla klienta, jak i szansa na zwiększenie swojego kapitału, dzięki czemu zyskiwało się same korzyści…….w temacie

...

czytaj więcej
Przygotowanie umowy

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – czy jest konieczne?

Trzeba tu zaznaczyć, że zarówno ubezpieczonym, jak i uposażonym jest bank, a w przypadku problemów ze spłatą zobowiązania to tę instytucję chroni polisa, a nie kredytobiorcę…. Nie, ponieważ według przepisów polisy zawszę są dobrowolne, a nie obligatoryjne. Jednak w przypadku, gdy klient nie chciał się zdecydować na to ubezpieczenie, a nie posiadał wymaganego wkładu własnego, to kredyt nie był mu przyznawany….

...

czytaj więcej
Komputer i gazeta na stole

Co to są polisolokaty? Czy polisolokaty są bezpieczne?

Polisolokaty nazywane są polisami lokacyjnymi lub lokatami z polisą ubezpieczeniową. Klienci wpłacają pieniądze na konto i po określonym w umowie czasie odzyskują je z naliczonym zyskiem…. Polisolokaty to popularne produkty finansowo-ubezpieczeniowe, które są połączeniem lokaty oszczędnościowej z polisą na życie. Różnią się one od tradycyjnych lokat, które można założyć w bankach. Co trzeba wiedzieć o polisolokatach, czym się wyróżniają i czy są bezpieczne?…

...

czytaj więcej