Unieważnienie, przewalutowanie kredytu we frankach

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej, odfrankowienie, przewalutowanie kredytu frankowego?

Wielu frankowiczów, którzy kiedyś wpadli w pułapkę kredytu walutowego, szuka sposobów na to, aby wyjść z tej sytuacji w miarę korzystnie. Z chwilą, gdy kurs franka gwałtownie wzrósł, sporo osób stanęło przed wizją spłaty sumy, która była wielokrotnością pożyczonej kwoty. Na szczęście obecnie istnieje kilka dróg, które mogą sprawić, że zaciągnięty niegdyś kredyt we frankach nie będzie już spędzał nam snu z powiek.

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Od wyroku opublikowanego przez TSUE, wiele spraw o kredyty frankowe zakończyło się unieważnieniem umowy frankowej. Szacuje się, że w ten sposób kończy się aż 59 procent spraw. Unieważnienie kredytu frankowego to najkorzystniejsza dla frankowiczów opcja. Samo unieważnienie umowy frankowej oznacza w praktyce, że zawarty z bankiem kontrakt był, jak sama nazwa wskazuje, nieważny, więc samo przyznanie kredytu i wszystkie związane z nim konsekwencje nie powinny mieć miejsca. W następstwie unieważnienia umowy, klient spłaca bankowi dokładnie taką kwotę, jaką pożyczył, po kursie z dnia podpisania umowy. Jeśli kwota została już spłacona, bank jest zobowiązany do oddania całej sumy, która narosła wokół kredytu zarówno na skutek zmiany kursu franka, jak i oprocentowania czy prowizji.

Odfrankowienie a unieważnienie kredytu we frankach

Unieważnienie umowy kredytowej odbywa się najczęściej na skutek stwierdzenia, że w zapisie istniały tak zwane klauzule abuzywne, to jest takie, które w sposób rażący sprzeczne były z dobrymi obyczajami, lub miały na celu obejście prawa. Jeśli jednak sąd nie dostrzeże niezgodności umowy z prawem, klient może starać się o odfrankowienie kredytu. Frankowicze często wnioskują o taką opcję, ponieważ to właśnie zmiana kursu waluty mocno namieszała w kwestiach kredytu. Czym jest odfrankowienie? To, mówiąc w skrócie, ponowne przeliczenie kredytu na złotówki. Dotyczy to tylko kredytu wyrażonego w polskich złotych, który w dniu spłaty przeliczony został na franki. W tym przypadku zakłada się, że sposób przeliczania złotych na obcą walutę był nieuczciwy, i kasuje się niejako zapis o przewalutowaniu kredytu. Spłata kredytu zostaje ponownie określona w złotych i właśnie w złotówkach kredyt zostaje przez klientów spłacony.

Czym jest przewalutowanie kredytu frankowego?

Ostatnią alternatywą jest przewalutowanie kredytu. Niestety, nie jest to opcja najbardziej korzystna z punktu widzenia frankowicza. Przewalutowanie to inaczej przeliczenie kwoty pozostałej do spłaty na złotówki. Co ciekawe, kwota pozostała do spłaty odbywa się po aktualnym kursie, a nie po kursie franka z dnia podpisania umowy. Oznacza to, że przewalutowanie jest opłacalne tylko, jeśli kurs franka rośnie z dnia na dzień, i klient chce zatrzymać tę tendencję, by spłacać stałą już kwotę. Pomimo iż przewalutowanie jest mniej atrakcyjne dla kredytobiorcy, nadal może być rozwiązaniem problemu narastającej kwoty do spłacenia w przypadku kredytów frankowych.