Odkładanie pieniędzy

Czym są polisolokaty Co trzeba wiedzieć o polisolokatach?

Polisolokaty to popularne produkty finansowo ubezpieczeniowe, o których mówi się często w negatywnym kontekście. Ci, którzy zdecydowali się na ulokowanie swoich oszczędności na takich polisolokatach, często mieli później problemy z odzyskaniem środków. Czym więc są polisolokaty i co trzeba o nich wiedzieć?

Czym są polisolokaty?

Polisolokata to rodzaj lokaty z polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie. Zainteresowany wpłaca więc swoje środki na konto i po określonym czasie otrzymuje je z naliczonym zyskiem. Co istotne, w przypadku polisolokat umowa zawierana jest z towarzystwem ubezpieczeniowym, a nie z bankiem. W założeniu miało to ominąć w polisolokatach podatek Belki, co jednak zmieniła późniejsza nowelizacja ustawy.

Polisolokaty to produkty, które zawierane są na minimum 6 miesięcy, z reguły jest to okres nawet kilku lat. Określona jest też minimalna kwota, jaką należy wpłacić na starcie, przeważnie jest to około 5 tysięcy złotych. Dla wielu osób polisolokaty to sposób na zysk, ponieważ ich oprocentowanie jest atrakcyjne w porównaniu do tradycyjnych lokat bankowych. Oprocentowanie polisolokat faktycznie pozwala na powiększenie oszczędności, co skutecznie przyciąga klientów.

Polisolokaty a lokaty

Mimo podobnej nazwy produkty te więcej dzieli niż łączy. Przede wszystkim lokaty to depozytowe produkty w bankach, podczas gdy polisolokaty to właściwie ubezpieczenia na życie i dożycie, a ich forma zbliżona jest do lokat. Głównie chodzi tu o lokowanie środków na koncie i późniejsze ich wypłacanie razem z zyskiem.

Inne jest także zabezpieczenie środków. W przypadku lokat, pieniądze są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, co oznacza, że w razie upadłości banku, osoby, które mają lokaty do 100 000 euro dostaną zwrot kwoty w wysokości 100%. Na to nie mogą liczyć posiadacze polisolokat. Te są objęte jedynie Ubezpieczeniowy Funduszem Gwarancyjnym, który zapewnia zwrot 50% kwoty, o ile nie przekracza ona 30 000 euro.

A co w przypadku śmierci właściciela środków? Przy lokatach przeprowadzane jest postępowanie spadkowe, a co za tym idzie, spadkobiercy zobowiązani są podatkiem od spadków i darowizn. Nie ma tego w przypadku właścicieli polisolokat. Pieniądze są wypłacane osobie wskazanej w ubezpieczeniu.

Polisolokaty a opłaty likwidacyjne

Negatywny kontekst postrzegania tych produktów dotyczy w znacznej mierze opłat likwidacyjnych. Wiele osób, które chciały zrezygnować z polisolokat w trakcie trwania umowy, musiało liczyć się ze znaczną stratą wpłaconego kapitału. O ile nie dziwił sam fakt opłat likwidacyjnych, o tyle oburzająca była ich wysokość. Bywało, że opłaty te pochłaniały nawet 90% ulokowanych środków.

Polisolokaty zawierane na kilkadziesiąt nawet lat mogły mieć lepsze warunki, co przyciągnęło klientów. Ci jednak, kiedy zorientowali się, że polisolokaty wcale nie są tak opłacalne, chcieli odzyskać swoje oszczędności, dowiadując się o wysokich opłatach likwidacyjnych. To poskutkowało wystąpieniem na drogę prawną wielu osób, które zaufały znanym towarzystwom ubezpieczeniowym. Do tej pory nie brakuje klientów, którzy starają się odzyskać pieniądze z polisolokaty przez pozew indywidualny lub zbiorowy.