jak odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu

Jak odzyskać zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu?

Stanowisko banków w sprawie zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu jest zazwyczaj jednoznaczne, ponieważ co do zasady instytucje finansowe nie uznają reklamacji w tej kwestii. Zatem co zrobić i w jaki sposób ubiegać się o zwrot nienależnie pobranych składek?

Ubezpieczenie niskiego wkładu – co to jest?

W okresie masowego udzielania kredytów hipotecznych banki prezentowały klientom ofertę zobowiązania mieszkaniowego jako bezpiecznego produktu finansowego. Brak wkładu własnego w wymaganej wysokości skutkował zapisem w umowie o kredyt, który zabezpieczał wyłącznie interesy banku.

W zamian za całkowite sfinansowanie nieruchomości, w przypadku braku braku wymaganych 20% wkładu własnego, klienci zobowiązywali się do uiszczania składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Postanowienia umowne nakładały taki obowiązek do momentu spadku salda zadłużenia poniżej wskazanego progu. Ubezpieczenie nie było jednak zabezpieczeniem kredytobiorcy tylko instytucji finansowej. W przypadku braku spłat kolejnych rat kredytu i wypowiedzenia przez bank umowy instytucja finansowa dochodziła zwrotu 80% wartości długu bezpośrednio od kredytobiorcy. Wskazany przez bank ubezpieczyciel przejmował natomiast odpowiedzialność za 20% długu. Oprocentowanie takiej formy ubezpieczenia wynosiło zazwyczaj od 3% do 4% wartości niewniesionego wkładu.

Co zrobić, aby odzyskać zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego miało pozornie pomóc kredytobiorcom, ponieważ koszt takiego zobowiązania przekładał się zawsze na wyższe odsetki i składki. Zapisy umów o kredyt hipoteczny, w przypadku kredytów we frankach, generowały wzrost zadłużenia w złotych. Od kilku lat frankowicze skutecznie ubiegają się o zwrot nienależnie pobranych składek ubezpieczenia niskiego wkładu powołując się na postanowienia umowne, które zaliczają się do katalogu klauzul niedozwolonych.

Osoby, które padły ofiarą pułapki niskiego wkładu mogą zwrócić się do banku z roszczeniem o zwrot pieniędzy. Pierwszym krokiem w tej sprawie jest ponowna analiza podpisanej umowy kredytowej. Jeżeli zapis w umowie jest wpisany do prowadzonego przez UOKIK rejestru klauzul niedozwolonych należy złożyć w banku reklamację. Warto wiedzieć, że banki są zobowiązane do wskazania kredytobiorcom sposobu złożenia reklamacji.

Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi warto wysłać pismo do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, które jest dla banku obowiązkowe. Rzecznik Finansowy wydaje opinię, która nie jest wiążąca dla banku, jednak może stanowić argument podczas postępowania przed sądem.

Kolejnym etapem jest złożenie powództwa w sądzie. Warto skorzystać w takiej sytuacji z usługi kancelarii prawnej, która specjalizuje się w reprezentacji podczas sporów przeciwko bankom o roszczenia kredytowe.

Ile kosztuje zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu?

Decydując się na fachową pomoc w odzyskiwaniu składek ubezpieczenia niskiego wkładu możemy wybrać opcję zarówno uczestnictwa w pozwie zbiorowym jak i indywidualnym. Niektóre kancelarie nie dysponują stałym cennikiem, każdą sprawę wyceniają odrębnie, w oparciu o przyjętą strategię procesową. Inne uzależniają wynagrodzenie od pomyślnego wyniku sprawy, ustalając procent wygranej w sprawie lub odzyskanej należności, najczęściej od 10% do 20%.