pani prawnik

Odzyskiwanie składek z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – samodzielnie czy z pomocą specjalisty?

Dla wielu banków problem zwrotu składek z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego staje się coraz bardziej uciążliwy. Warto wiedzieć co zrobić, aby spór z instytucją finansową przyniósł oczekiwane efekty. Jak odzyskać kwestionowane pieniądze?

Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

W okresie od 2005 roku do 2008 roku banki udzieliły wielu kredytów hipotecznych, które obarczone były wysokim ryzykiem braku spłaty. Dodatkowe zabezpieczenie instytucji finansowych, w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, skutkowało znacznym wzrostem kosztów obsługi kredytu.

Polisa ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stwarzała szansę finansowania nieruchomości klientom, którzy nie dysponowali wystarczającą ilością środków pieniężnych na pokrycie wymaganego wkładu własnego. W przypadku kredytów zaciąganych we frankach banki stawiały najczęściej wymóg wniesienia 20% wartości pożyczanej kwoty. Zamysł ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zakładał, że w sytuacji, w której kredytobiorca nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązku spłat rat kapitałowo-odsetkowych to ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność za 20% zaciągniętego zobowiązania.

Takie rozwiązanie pozwoliło na rozszerzenie bankowej usługi kredytowania nieruchomości o sumy większe niż wartość mieszkania lub domu. W zamian za brak konieczności angażowania własnego kapitału klienci banków podpisywali umowy, które w rażący sposób naruszały ich interesy.

Dlaczego można domagać się zwrotu składek z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego?

Konstrukcja zapisów w umowach o kredyt hipoteczny, dotycząca ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, odbierała kredytobiorcom możliwość indywidualnego uzgodnienia treści postanowień. Klienci nie mieli szansy na własną ocenę czy ubezpieczenie jest warunkiem koniecznym kredytowania, ponieważ na umownych wzorcach pole „UNWW” było już wypełnione co sugerowało, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe.

Banki samodzielnie przeliczały kwoty składek po własnym kursie walut, co uniemożliwiało określenie ostatecznej wysokości składki. Zapisy dotyczące tego ubezpieczenia przerzucały całkowicie ryzyko finansowania nieruchomości z banku na kredytobiorcę. W sądowych wyrokach postanowienia umowne, dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, zostały uznane za klauzule niedozwolone, co daje szansę na odzyskanie składek w drodze postępowania przed sądem.

Czy warto korzystać z pomocy specjalisty podczas odzyskiwania składek z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego?

Samodzielne dochodzenie roszczeń z tytułu nienależnie pobranych pieniędzy jest żmudną i skomplikowaną procedurą. Wszelkie spory kredytowe z bankami wymagają fachowej wiedzy, dlatego chcąc odzyskać składki z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego warto skorzystać z pomocy prawnika, który specjalizuje się w takich sprawach. Dobrze skonsultować podpisaną z bankiem umowę o kredyt hipoteczny, ponieważ wnikliwa analiza pozwoli ocenić realne szanse na odzyskanie pieniędzy. Prawnik wystąpi w naszym imieniu do banku z wezwaniem do zwrotu nienależnie pobranej kwoty, a w przypadku negatywnej odpowiedzi będzie nas reprezentował w postępowaniu przed sądem.