młotek na stole sędziowskim

Jak przebiega unieważnienie kredytu frankowego z pomocą prawnika?

Unieważnienie kredytu frankowego to procedura, z której korzysta coraz więcej frankowiczów. Pozwala ona na prawne uznanie, że umowa zawarta z bankiem nigdy nie obowiązywała, ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne. Warto zaznaczyć, że proces sądowy związany z unieważnieniem umowy frankowej może być trudny i długotrwały, dlatego pomoc prawnika jest niezbędna.

Jak prawnik pomaga, gdy chodzi o unieważnienie kredytu frankowego?

Pomoc kancelarii prawnej w kwestii unieważnienia kredytu frankowego obejmuje zazwyczaj kompleksową obsługę postępowania. Procedura rozpoczyna się od analizy dokumentów, które dostarczane są przez klientów do kancelarii – im więcej i im bardziej szczegółowe, tym trafniejsza będzie ocena sytuacji przez prawnika, a wybrana ścieżka postępowania da większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Dodatkowo prawnicy z naszej kancelarii pomagają klientom zdobyć niezbędną dokumentację, gdy napotykają oni na problemy związane z tym ze strony instytucji. Dzięki adwokatowi można także skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. W wielu przypadkach kolejnym krokiem podejmowanym przez kancelarie jest wszczęcie procedury reklamacyjnej względem instytucji finansowej, jednak zazwyczaj są one odrzucane przez banki. W związku z tym możliwe jest wystąpienie z powództwem cywilno-prawnym. W czasie trwania procesu prawnik ma prawo do reprezentowania swojego klienta przed sądem, jak i pełnienia roli pełnomocnika. Informuje go także na bieżąco o przebiegu poszczególnych etapów sprawy i odpowiada na wszelkie męczące frankowicza pytania. Zadaniem adwokata bardzo często jest także przygotowanie odpowiedzi na apelację pozwanego banku, jak i ewentualnego odwołania od niekorzystnego wyroku.

Jak napisać pozew o unieważnienie umowy frankowej?

Najważniejszym dokumentem, który powstaje w czasie prowadzenia sprawy o uznanie kredytu za niebyły, jest pozew o unieważnienie umowy frankowej. Wzór, na podstawie którego stworzyć można dokument, nie istnieje, dlatego jego napisanie wymaga od prawnika dużego wkładu czasu oraz pracy. Jego treść stanowi podstawę kierunku orzekania przez sąd, jak i znacząco wpływa na czas trwania procesu. Uzasadnienie powództwa musi być szczegółowe i rzetelne, dlatego zazwyczaj zajmuje kilkadziesiąt stron. Ważne jest, aby zawarte były w nim szczegółowe wyliczenia. Banki odnoszą się do treści pozwów, przesyłając na adres kancelarii odpowiedź, która może liczyć ponad 200 stron – adwokat musi obowiązkowo zapoznać się z jej treścią oraz przeanalizować ją, by móc jak najlepiej bronić swojego klienta przed sądem.

Ile kosztuje unieważnienie kredytu we frankach z kancelarią prawną?

Jak można zauważyć, nakład pracy prawników, którzy prowadzą sprawy o unieważnienie kredytu frankowego dla swoich klientów, jest ogromny. Wynika to dużej mierze ze złożoności problemu, jak i z faktu, że sprawy mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego nie ma możliwości wypracowania pewnego rodzaju schematów działania. Zazwyczaj adwokat musi poświęcić co najmniej 40 – 50 godzin na zapoznanie się z problemem, opracowaniem metody działania, jak i doprowadzeniu do pomyślnego wyroku. Koszty mogą więc sięgać kilku – kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od złożoności problemu. Z reguły prawnikowi przysługuje także tzw. success fee, czyli wynagrodzenie za korzystne dla frankowicza rozstrzygnięcie sądu, obliczane procentowo od uzyskanej kwoty. Niektóre z kancelarii pozwalają swoim klientom na uiszczanie zapłaty w ratach, by kwestie finansowe nie stanowiły przeszkody w dochodzeniu własnych praw.