prawniczka

Jakie są skutki unieważnienia kredytu we frankach?

W ostatnich latach miało miejsce wiele ważnych wydarzeń z punktu widzenia osób, które w dalszym ciągu spłacają, bądź spłaciły już kredyt we frankach szwajcarskich. Jednym z najważniejszych był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł m.in., że istnieje możliwość unieważnienia umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą, jeśli znajdowały się w niej niedozwolone zapisy, czyli tzw. klauzule abuzywne. Jakie konsekwencje może mieć taka decyzja dla banków i ich klientów?

Unieważnienie kredytu we frankach – co trzeba wiedzieć?

Osób, które padły w naszym kraju ofiarami niedozwolonych praktyk stosowanych przez banki jest naprawdę wiele, dlatego też ich problemy są szeroko dyskutowane przez opinię publiczną od lat. W ostatnim czasie otworzyły się nowe drogi do ich rozwiązania, a to za sprawą Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał parę istotnych orzeczeń. Przede wszystkim jednak należy zaznaczyć, że unieważnienie kredytu jest jednym z możliwych rozwiązań, drugim jest natomiast odfrankowienie kredytu. Wielu osobom wydawało się, że pierwsza z przedstawionych opcji jest korzystniejsza z punktu widzenia frankowiczów, gdyż jej skutkiem powinno być to, że każda stron zwraca uzyskane od drugiej strony świadczenie. W praktyce jest to jednak bardziej skomplikowane i unieważnienie kredytu chf może prowadzić do wydawania przez sądy różnych wyroków.

Unieważnienie umowy frankowej – skutki

Nie będziemy zagłębiać się we wszystkie niuanse związane z unieważnieniem kredytu denominowanego, jednak postaramy się nakreślić możliwe scenariusze.

Biorąc pod uwagę, że w większości frankowicze cały czas spłacają zaciągnięte kredyty, unieważnienie zawartej między nimi a bankiem umowy może skutkować tym, że bank nie zwróci klientowi nic, natomiast klient będzie musiał zwrócić bankowi pozostałą część niespłaconego kapitału. Wielu osobom takie rozwiązanie może wydawać się niesprawiedliwe, co zresztą ma swoje odbicie w orzecznictwie sądowym. Znane są przypadki, w których sąd uznał, że nie może zasądzić zwrotu należnych świadczeń, ze względu na czynniki odwołujące się do sfery moralności i uczciwości. Efektem tego są zazwyczaj dalsze procesy. Tego typu batalie sądowe mogą trwać latami.

Drugi scenariusz to ten, w którym klient spłacił już kredyt wraz z odsetkami i w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności zawartej umowy kredytowej, może domagać się zwrotu zapłaconej nadwyżki ponad kapitał.

Czy warto starać się o nieważnienie kredytu frankowego?

Po przeczytaniu poprzedniego akapitu zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie, czy w takim razie warto w ogóle starać się o unieważnienie kredytu frankowego. Niestety nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Każda sprawa jest nieco inna i aby znaleźć najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, warto przedyskutować ją z doświadczonym prawnikiem, który na pewno podpowie, co zrobić, aby nie zostać pokrzywdzonym w toku procesu, który sami rozpoczniemy.