umowa kredytowa

5 najczęstszych pytań o unieważnienie umowy kredytowej we frankach

Sytuacja osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich w ostatnich latach nareszcie zaczęła się zmieniać. Dzięki takim wydarzeniom, jak m.in. wydanie wyroku przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października 2019 roku oraz kolejne, pojawiła się dla nich nadzieja, że sprawiedliwości stanie się zadość i w końcu będą mogli zakończyć spłacanie niekorzystnego dla nich kredytu lub nawet odzyskać część pieniędzy. Oczywiście nie jest to proste, jednak warto szukać informacji, które mogą okazać się przydatne. Jakie pytania najczęściej zadają zatem frankowicze?

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach – najnowsze informacje

Polskie sądy cały czas spotykają się z wieloma trudnościami związanymi z rozstrzyganiem spraw dotyczących umów frankowych zawieranych między kredytobiorcami a bankami. W niektórych sytuacjach zwracają się o pomoc do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a odpowiedzi, jakie otrzymują są zazwyczaj korzystne z punktu widzenia frankowiczów. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce 18 listopada 2021 roku, kiedy to TSUE stwierdził, iż klient banku nie powinien mieć żadnych wątpliwości, jakie kursy kupna i sprzedaży walut przyjmie danego dnia bank. Oznacza to, że zapisy umowne dotyczące indeksacji muszą określać zrozumiałą i obiektywną metodę ustalania kursu waluty.

Drugą istotną sprawą jest stwierdzenie przez Trybunał, iż polskie sądy nie powinny łagodzić nieuczciwego charakteru umowy, nawet jeśli klient dobrowolnie godziłby się na niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcia.

Najczęstsze pytania o unieważnienie umowy kredytowej we frankach

W poprzednim akapicie przytoczyliśmy najważniejsze dla osób spłacających kredyty we frankach informacje, które pojawiły się w ostatnim czasie. Nie wyczerpują one jednak wszystkich wątpliwości, jakie mogą mieć frankowicze. Pytania, które najczęściej są zadawane przez osoby, które szukają pomocy w rozwiązaniu problemów z kredytem we frankach, to m.in.:

  1. co oznacza unieważnienie umowy frankowej?
  2. jak unieważnić umowę kredytową we frankach?
  3. jak odfrankowić kredyt?
  4. jakie są skutki unieważnienia umowy frankowej?
  5. jak przygotować się do rozprawy sądowej o unieważnienie umowy frankowej?

Na niektóre pytania bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie, często najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie doświadczonego prawnika, który udzieli profesjonalnych odpowiedzi i przyjrzy się dokładnie konkretnej umowie, a przy tym pokieruje całą sprawą.

Unieważnienie umowy frankowej i co dalej?

Z wymienionych powyżej pytań, najczęściej powtarzającym się w ostatnim czasie jest to o skutki unieważnienia umowy we frankach. Jest to jedno z możliwych rozwiązań sporu z bankiem, a wielu frankowiczów uważa, że jest też najkorzystniejsze dla nich. Jakie są zatem skutki unieważnienia umowy kredytowej we frankach? Tak naprawdę możliwości jest wiele i nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich możliwych scenariuszy. Teoretycznie, zgodnie z Kodeksem Prawa Cywilnego każda ze stron powinna zwrócić uzyskane od drugiej strony świadczenie, nie jest jasne jednak to, jak je rozliczać. Sądy dopuszczają różne sposoby, niestety bardzo często okazują się one niesatysfakcjonujące dla frankowiczów. Zdarza się, że klienci banków są zobowiązywani do szybkiego zwrotu całości kapitału, który pozostał im do spłaty.