klauzule niedozwolone

Klauzule niedozwolone w kredytach walutowych – co można podważyć?

Zapisy umów o kredyty walutowe są pełne niejednoznacznych terminów, pojęć, z którymi często nie potrafimy sobie poradzić. Dobrze jednak wiedzieć, które z nich możemy podważyć.

Jakie zapisy można podważyć w umowach o kredyty walutowe?

Bazując na przepisach kodeksu cywilnego możemy wstępnie ocenić czy konkretny zapis w umowie o kredyt walutowy jest niezgodny z prawem. W treści art. 3853 k.c. znajdziemy katalog klauzul niedozwolonych, pomocny jest również ich rejestr dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najczęściej jednak warto skorzystać z usługi doświadczonego prawnika, który skrupulatnie przeanalizuje treść podpisanej przez nas umowy o kredyt.

Dobrze wiedzieć, że postanowienia umowne, które zostały raz uznane przez sąd za niedozwolone nie mogą być stosowane. Niezgodne z prawem i do podważenia przed sądem są zapisy dotyczące waloryzowania kredytu kursem walut, które są sprzeczne z przepisami zarówno kodeksu cywilnego jak i przepisami prawa bankowego. Niedopuszczalne są również uznaniowe stwierdzenia pozwalające bankom na indywidualne ustalanie kursów walut czy oprocentowania udzielanych kredytów.

Klauzule walutowe niezgodne z prawem

W umowach o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej stosuje się klauzule walutowe, które służą do przeliczeń pomiędzy walutą, w której udzielono kredytu, a walutą płatności. Podpisując umowę o kredyt konsument często nie miał wpływu na treść takich zapisów. Najczęściej były projektowane w sposób, który rażąco narusza interesy klienta, ponieważ przerzucały ryzyko w całości na kredytobiorcę.

Banki kierując się chęcią zysku wykorzystywały nieuczciwe praktyki ustalania spredaów walutowych w oderwaniu od rynkowych tendencji, co bezpośrednio przekładało się na wysokość miesięcznej raty. Zdecydowana większość umów zawartych przed podpisaniem tzw. ustawy antyspreadowej nie określała żadnych kryteriów kształtowania kursu.

Czym jest klauzula zmiennego oprocentowania w umowach kredytów walutowych?

Jedną z klauzul niedozwolonych, w zawieranych umowach o kredyt we frankach, jest klauzula zmiennego oprocentowania, która pozwalała bankowi na dowolne określanie jego wysokości. Kredytobiorca nie miał szans na to, aby przeanalizować i ocenić opłacalność zaciąganego kredytu, ponieważ postanowienia umowne nie zawierały żadnych informacji na temat sposobu obliczania oprocentowania kredytu. Sądy uznały, że wadliwe stwierdzenia w umowie powinny skutkować uznaniem całej umowy za nieważną.

Co zrobić, aby odzyskać pieniądze utracone w wyniku klauzuli indeksacyjnej?

Do podważenia są również klauzule indeksacyjne, na podstawie których przeliczano, w dniu wypłaty pieniędzy, saldo kredytu na walutę szwajcarskiego franka. Skutkowało to naliczaniem zawyżonych rat kredytu.

Linia orzecznicza w Polsce w sprawie umów o kredyty walutowe nadal się kształtuje, dlatego kiedy chcemy odzyskać pieniądze z tytułu nieuczciwej waloryzacji kredytu dobrze skonsultować podpisaną umowę z prawnikiem, który pomoże w dochodzeniu roszczeń przed sądem.