Banknoty waluty polskiej

Kto może ubiegać się o zwrot spreadu walutowego?

W jaki sposób uzyskać zwrot spreadu walutowego? Kto może skorzystać z takiego rozwiązania i o jaką kwotę może dzięki niemu zostać zmniejszony kredyt?

Co to jest spread walutowy?

Spread walutowy jest różnicą występującą między kursem kasowym a kursem terminowym. Kiedy bank udziela kredytu w obcej walucie, przelicza go po kursie kupna waluty kredytu, który jest niższy, przy spłacie natomiast bierze pod uwagę dzienny kurs sprzedaży owej waluty, czyli kwotę wyższą.

Istnienie spreadu walutowego wynika z dodatkowych kosztów, jakie ponosi bank czy kantor – marży i kosztów przeprowadzenia transakcji. Im mniejszy spread, tym operacja jest bardziej opłacalna. Jego wysokość zależna od koniunktury na rynku walutowym oraz zysku, jaki dana instytucja chce przy obrocie walutami wypracować. Znaczenie ma też popyt na daną walutę.

Zwrot spreadu a frankowicze

W ramach pomocy dla osób, które poniosły duże straty z powodu zaciągnięcia kredytu we frankach szwajcarskich, opracowany został prezydencki projekt, który zakłada zwrot spreadu. Podstawą dla zwrotu spreadów jest to, że były one ustalane w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, które określa, że spread za przeliczenie walutowe nie może być wyższy niż 0,5% w relacji do kursu waluty.

Kto może otrzymać zwrot spreadu?

Jednak nie wszyscy, którzy wzięli kredyty we frankach, mogą liczyć na zwrot spreadu. Taka opcja przysługuje jedynie tym, którzy zaciągnęli w obcej walucie kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane między 1 lipca 2000 roku a 26 sierpnia 2011 roku, czyli w terminie, gdy w życie weszła ustawa antyspreadowa, umożliwiająca bezkosztową spłatę rat kredytu w obcej walucie.

Skorzystać z prawa do zwrotu nadpłaconego spreadu mogą nie tylko konsumenci, ale też część przedsiębiorców. Prawo to obejmuje także właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, nawet w sytuacji, gdy nie dokonano odpisów amortyzacyjnych od obciążonej kredytem nieruchomości ani nie naliczano odsetek.

Oddany ma być każdy spread liczący powyżej 0,5% od kursu waluty. Obowiązuje jednak górny limit – jeden kredytobiorca nie może z tego tytułu otrzymać więcej niż 350 tys. zł, więc tylko do tej kwoty naliczany jest zwrot spreadu.

Co zrobić, by dostać zwrot spreadu?

Aby otrzymać zwrot spreadu, wniosek o wyliczenie nadpłaconych spreadów należy złożyć do banku. Bank powinien wyliczyć je w ciągu 30 dni. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o pomniejszenie kredytu o wyliczone przez bank nadprogramowe spready – mamy na to 12 miesięcy.

Ile można zyskać dzięki zwrotowi spreadu?

Przy zwrocie spreadu w kredycie hipotecznym kwota powinna wynieść przynajmniej kilka procent kapitału. Wiąże się to z tym, że spready naliczane przez banki nie przekraczały najczęściej 5%, jedynie w niektórych przypadkach sięgały 6%. To oznacza, że przy kredycie w wysokości 350 tys. zł (a zatem takiej, jak ustalony przez ustawę limit), można odzyskać nawet 18 tys. zł.