Temat: teoria salda

Kancelaria temat artykułów "teoria salda"
prawnik przy pracy

Teoria salda czy dwóch kondykcji przy unieważnieniu umowy kredytowej we frankach?

Co to jest teoria salda – kredyt frankowy? Teoria salda stanowi rozwiązanie korzystniejsze dla banków, ponieważ wzajemne roszczenia instytucji i frankowicza są wzajemnie kompensowane….Pociąga to za sobą szereg skutków, w tym konieczność rozliczenia, które dokonane może być na podstawie teorii salda lub dwóch kondykcji. prawo finansowe w

...

czytaj więcej
unieważnienie umowy frankowej

Co musisz wiedzieć o unieważnieniu umowy kredytowej we frankach?

W przypadku unieważnienia umowy frankowej sądy mają do wyboru teorię salda i teorię dwóch kondykcji, na podstawie których wydają wyroki….Teoria salda bierze pod uwagę wzbogacenie i działa tylko w jedną stronę (pieniądze oddaje ta strona, która bardziej się wzbogaciła), natomiast teoria salda stanowi, że zarówno bank jak i Frankowicze oceniani są osobno i każda z nich może wnieść względem siebie oddzielne roszczenia. prawo finansowe w

...

czytaj więcej
zasmucona kobieta w kancelarii adwokackiej

Kiedy unieważnienie umowy frankowej się nie opłaca?

W przypadku teorii salda pieniądze zwraca ta strona, która uzyskała większą korzyść. Rozwiązanie to nie jest korzystne dla kredytobiorcy….Teoria salda a teoria dwóch kondykcji – która się nie opłaca podczas unieważniania kredytu frankowego? Wspomniano wcześniej, że gdy unieważniane są umowy frankowe, zachodzi konieczność natychmiastowego dokonania rozliczeń pomiędzy bankiem oraz frankowiczem.

...

czytaj więcej
mężczyzna analizujący dokumenty

Co powoduje nieważność umowy? Kiedy można unieważnić umowę frankową?

Do ich dokonania zastosowanie mogą mieć dwie teorie: salda – roszczenia stron są kompensowane, a ta, która uzyskała większą korzyść, zobowiązana jest do zwrotu należności drugiej; zazwyczaj kredytobiorca oddaje środki bankowi, są one natychmiastowo wymagalne, jednak można domagać się rozłożenia

...

czytaj więcej