Temat: teorii dwóch kondykcji

Kancelaria temat artykułów "teorii dwóch kondykcji"
prawnik przy pracy

Teoria salda czy dwóch kondykcji przy unieważnieniu umowy kredytowej we frankach?

Pociąga to za sobą szereg skutków, w tym konieczność rozliczenia, które dokonane może być na podstawie teorii salda lub dwóch kondykcji….Pierwszą z metod dokonania rozliczeń pomiędzy bankiem i instytucją jest teoria dwóch kondykcji. Zakłada się w niej, że roszczenia instytucji finansowej oraz frankowicza są od siebie niezależne. prawo finansowe w

...

czytaj więcej
zasmucona kobieta w kancelarii adwokackiej

Kiedy unieważnienie umowy frankowej się nie opłaca?

Przy zastosowaniu teorii dwóch kondykcji przy uznaniu umowy kredytowej za niebyłą, frankowicz żąda zwrotu wszystkich wpłaconych przez 10 lat kwot….Teoria salda a teoria dwóch kondykcji – która się nie opłaca podczas unieważniania kredytu frankowego? Wspomniano wcześniej, że gdy unieważniane są umowy frankowe, zachodzi konieczność natychmiastowego dokonania rozliczeń pomiędzy bankiem oraz frankowiczem. prawo finansowe w

...

czytaj więcej