atrybuty sędziego

Unieważnienie umowy frankowej a przedawnienie roszczeń frankowiczów

Unieważnienie umowy frankowej skutkuje uznaniem jej za nieobowiązującą od samego początku. To niesie za sobą pewne konsekwencje. Jakie? Tutaj ogromne znaczenie ma decyzja sądu. Dlaczego? O co chodzi w przypadku przedawniania roszczeń Frankowiczów? Wyjaśniamy!

Unieważnienie umowy frankowej

Unieważnienie umowy na kredyt hipoteczny we frankach jest wyjściem, na które decyduje się coraz więcej kredytobiorców. Co ciekawe, dotyczy ono zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych. Czym się różnią? Kredyt indeksowany do waluty obcej to zobowiązanie wypłacone w złotówkach, ale waloryzowane, a więc indeksowane do kursu franka szwajcarskiego. Tak więc każda rata jest wyliczana w zależności od tego, jaki jest bieżący kursu franka szwajcarskiego. Kredyt denominowany to taki wypłacany w złotówkach, ale w umowie wyrażony we franku szwajcarskim. W przypadku obu takich kredytów możliwe jest unieważnienie umowy frankowej. Wystarczy złożyć w sądzie pozew. Jednak zdecydowanie lepiej działania przeprowadzić w asyście prawnika.

Unieważnienie umowy frankowej a przedawnienie

W przypadku spraw frankowych, w tym unieważnienia umów kredytowych, należy pamiętać o przedawnieniu. Co to takiego? Zakłada się, że okres przedawnienia w przypadku spraw bankowych wynosi 10 lat. Jak to rozumieć? Kredytów frankowych przedawnienie wywołuje różne emocje. Wszystko wynika z braku wiedzy.

Faktem jest, że w przypadku żądania unieważnienia umowy kredytu indeksowanego przedawnia się po 10 latach każda rata z osobna. Tak więc data zawarcia umowy o kredyt frankowy nie ma znaczenia. Istotne jest to, kiedy była zapłacona rata kredytowa. W przypadku żądania unieważnienia umowy kredytu można dochodzić zwrotu każdej wpłaconej do banku kwoty do 10 lat wstecz.

Przy unieważnieniu kredytu CHF przedawnienie będzie inne, żąda się unieważnienia całej umowy kredytowej, a więc domaga się zwrotu wszystkich wpłaconych rat oraz pozostałych świadczeń, jakie wpłacone były na rzecz banku.

Przy kredycie indeksowanym do CHF można żądać zwrotu każdej wpłaconej do banku kwoty, ale do 10 lat wstecz. Data zawarcia umowy o kredyt nie ma znaczenia, gdyż możliwość unieważnienia umowy frankowej nie przedawnia się.

Przedawnienie roszczeń frankowiczów – skrócony czas

Co ważne, 9 lipca 2018 r. zaczął obowiązywać nowy termin przedawnienia dla roszczeń konsumentów. Został skrócony do 6 lat. Jednak w praktyce zmiana ta nie wpływa na roszczenia frankowiczów, gdyż stosowany miał być dłuższy, bo 10-letni termin przedawnienia. Ten nowy termin dotyczy bowiem tylko tych rat, do których spłaty doszło po 9 lipca 2018 r.

Unieważnienie umowy kredytowej a przedawnienie

W przypadku kredytobiorcy przedawnienie obejmuje każdą ratę z osobna, z kolei roszczenie banku przedawnia się w całości po 3 latach. Warto o tym wiedzieć. Jeśli dopiero rozważa się, czy zdecydować się na wystąpienie przeciwko bankowi, to upływ czasu jest jednym z ważnych argumentów, który działa na niekorzyść kredytobiorcy. Dlaczego? Z każdym kolejnym miesiącem przedawnia się kolejna rata, tym samym zmniejszając wysokość roszczenia wobec banku.