Osoba trzyma w dłoni banknoty

Unieważnienie umowy frankowej w 2023

Unieważnienie umowy frankowej to w dalszym ciągu marzenie wielu kredytobiorców. Na szczęście, z biegiem lat coraz więcej osób składa pozwy, a także wygrywa sprawy przeciwko bankom. Jeśli ty również zastanawiasz się, co w nowego przyniósł 2023 rok dla frankowiczów w kwestii unieważnienia umowy, musisz czytać dalej!

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej w 2023?

Unieważnienie umowy frankowej to jedna z metod walki, jaką podejmują konsumenci, przeciwko bankom, z którymi podpisali oni niekorzystne umowy kredytowe. Głównym zamysłem tego działania, jest udowodnienie przed sądem, że zawarta w przeszłości umowa zawierała błędy, a jej zapisy nie powinny być respektowane. Do 2023 roku wiele spraw zakończyło się już sukcesem dla frankowiczów, co może okazać się motywujące do podejmowania działań przez następnych konsumentów.

Opinia rzecznika TSUE korzystna dla unieważnienia umowy frankowej

Jednym z największych przełomów dla frankowiczów w 2023 roku, niewątpliwie była opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma ona związek ze sprawą wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, która została skierowana do TSUE w roku 2021. Pozytywnie zakończone unieważnienie kredytu frankowego, ma na celu udowodnienie błędów w umowie kredytowej i uznanie ją za niebyłą. Niestety, niektóre banki próbując postawić na swoim, pozywały konsumentów, twierdząc, że przez uznanie umowy za niebyłej, kredytobiorcy korzystali bezpodstawnie z przekazanych środków finansowych.

Do prawomocnego wyroku TSUE jeszcze daleko, ale w lutym 2023 roku, zabrał głos rzecznik Trybunału Europejskiego, który oświadczył, że roszczenia banków wydają się bezpodstawne. Jest to interesujące, w kontekście nowych pozwów o unieważnienie umowy frankowej, ponieważ opinia stojąca w sprzeczności z interesami banków może oznaczać, że mniej chętnie mogą one występować przeciw konsumentom. Tym sposobem opinia rzecznika TSUE może znacznie ułatwić unieważnienie umowy frankowej w 2023 r.

Korzystne wyroki w sprawach unieważnienia umów frankowych

Nie bez znaczenia są korzystne dla konsumentów wyroki, w sprawach o unieważnienie ich umowy frankowej. Ostatnimi czasy coraz więcej osób zwraca się do sądu w bardzo podobnych sprawach, czego konsekwencją jest nie tylko pozytywne zakończenie sprawy jednego konsumenta, ale tym samym stanowi to wyznacznik dla kolejnych.

Przeszłe wyroki sądów w niemal identycznych sprawach mogą stanowić pewnego rodzaju drogowskaz i podpowiedz dla sędziów. Przekłada się to również na czas spędzany nad jedną rozprawą. W 2023 roku można bowiem odnotować coraz krótsze czasy rozstrzygania pozwów o unieważnienie umowy frankowej.

Jak wiec widać unieważnienie umowy frankowej w 2023 może być prostsze, niż wcześniej. Przede wszystkim, jest to zasługa wygłoszonej opinii Rzecznika Generalnego TSUE, który przedstawił swój pogląd w kwestii pozwów o bezpodstawne korzystanie z kapitału. Pomocne może okazać się masowe zwracanie się konsumentów do sądu, który rozstrzyga sprawy na ich korzyść, co tylko przyspiesza przyszłe procesy.