frank szwajcarski

Frankowicze 2020, czyli jak wyglądają sprawy frankowiczów, pomoc i kurs w roku 2020?

Jak przedstawia się obecnie sprawa frankowiczów? Czy rok 2020 wniósł jakieś zmiany do ich sytuacji?

Nowelizacja ustawy frankowej

2020 to rok, w którym wchodzi w życie ustawa frankowa. Chodzi o nowelę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Celem tej ustawy jest zmiana mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej na skutek obiektywnych okoliczności, a jednocześnie spoczywa na nich obowiązek spłaty kredytu mieszkaniowego.

Podobne wsparcie może uzyskać kredytobiorca, który utracił zatrudnienie i posiada status bezrobotnego. Ustawa przewiduje też wydłużenie okresu pomocy z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1500 zł do 2000 zł, przy czym jego maksymalna wysokość wynosi 72 000 zł.

Wprowadzono jednocześnie mechanizm częściowego umorzenia pozostałych do zwrotu środków, jeżeli zwrot części rat z tytułu udzielonego wsparcia został dokonany terminowo.

Nowela daje kredytobiorcy możliwość wystąpienia za pośrednictwem kredytodawcy do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców z wnioskiem o dodatkową weryfikację wniosku o udzielenia wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Kredytobiorca może to zrobić w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o odrzuceniu wniosku. Rada Funduszu musi dokonać ponownej weryfikacji nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Frankowicze zwolnieni z PIT-u?

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych przychodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Dotyczy to między innymi umorzonych w 2019 roku kwot wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe.

Wydanie takiego rozporządzenia spowoduje, że przychody, które zostaną nim objęte, wykazane we wcześniej sporządzonych przez bank PIT-11, nie będą podlegać opodatkowaniu. Nie będą więc musiały zostać wykazane w zeznaniu podatkowym. Jeżeli jakieś osoby rozliczyły już roczny PIT i uwzględniły takie kwoty w rozliczeniu, powinny złożyć korektę.

Banki idą na ugodę

Nie tylko rośnie wciąż liczba pozwów sądowych wytaczanych bankom przez frankowiczów, ale też coraz większy jest odsetek spraw przegrywanych przez kredytodawców. Dlatego w ostatnim czasie banki zaczynają coraz częściej skłaniać się do oferowania klientom ugód.

Rzeczpospolita informowała, że Santander Bank Polska przygotowuje specjalnie dla frankowiczów nową ofertę ugód pozasądowych, która ma im zostać przedstawiona w drugiej połowie roku. Podobnie PKO BP miał pracować nad ugodami, sam bank jednak nie potwierdził tych rewelacji.

Według gazety jedną z rozważanych przez Santandera opcji ma być przeliczenie, ile kosztowałby do tej pory teoretyczny kredyt w złotych, który klient miałby zaciągnąć przed laty zamiast frankowego. Jeżeli frankowy kredyt kosztował go więcej, bank zwróci mu nadwyżkę.