polisolokaty-opłaty-likwidacyjne-pieniądze

Opłaty likwidacyjne polisolokat – na czym polega problem?

Polisolokata łączy w sobie cechy lokaty oszczędnościowej i polisy na życie i dożycie. Dziś, za sprawą opłat likwidacyjnych, mówi się o tym produkcie głównie w negatywnym kontekście. Na czym polega problem opłat likwidacyjnych w polisolokatach? I jak sobie z nim poradzić?

Opłaty likwidacyjne polisolokat – co to?

Opłata likwidacyjna jest konsekwencją przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia. Ma ona na celu zabezpieczyć firmę ubezpieczeniową, w razie wcześniejszego zerwania umowy przez klienta. W przypadku polisolokat, to właśnie opłaty likwidacyjne okazały się nieprzewidzianym haczykiem…

Polisolokaty były zazwyczaj zawierane na dłuższy czas. Gdy klienci zorientowali się, że nie przynoszą one oczekiwanych zysków, zaczęli je przedterminowo zamykać, z czym właśnie wiązała się opłata likwidacyjna. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że opłata likwidacyjna za polisolokaty niekiedy wynosiła nawet 90% wpłaconych środków! Oznaczało to, że większość klientów nie odzyskała już zainwestowanych pieniędzy lub otrzymała jedynie ich niewielką część.

Co więcej, większość poszkodowanych klientów nie wiedziała, że polisolokaty są objęte Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, a nie Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Oznaczało to, że w przypadku upadłości danego towarzystwa ubezpieczeniowego, klient otrzymywał jedynie połowę zgromadzonych oszczędności.

Opłaty likwidacyjne w świetle prawa

Można powiedzieć, że opłaty likwidacyjne polisolokat to idealny przykład ukrytych kosztów, ponieważ informacje na ich temat zazwyczaj były sprytnie ukryte w kilkunastostronicowej umowie. Zatem czy opłaty likwidacyjne za polisolokaty są zgodne z prawem? Nie, w świetle prawa opłaty te są naruszeniem przepisów kodeksu cywilnego, dotyczących zapewnienia szczególnej ochrony konsumenta w relacjach z przedsiębiorcą. Co więcej ubezpieczyciele, oferujący polisolokaty, często celowo wprowadzali w błąd klientów, licząc jedynie na własny zysk.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

W związku z tym, że takie opłaty likwidacyjne za polisolokaty są praktyką bezprawną, klient może żądać zwrotu pieniędzy od ubezpieczyciela. Odbywa się to na drodze postępowania sądowego. Poszkodowani mogą walczyć o swoje oszczędności, składając pozew indywidualny lub zbiorowy. Ten drugi trwa nieco dłużej, ale ze względu na większą liczbę poszkodowanych, jego koszty będą dla nas niższe.

Zmiany opłat likwidacyjnych w polisolokatach

Czy w ostatnich latach zaszły jakieś zmiany w przepisach dotyczących opłat likwidacyjnych w umowach ubezpieczeniowych? W 2016 roku weszły w życie przepisy regulujące nieco kwestię opłat likwidacyjnych w polisolokatach. Mówiły one o tym, że klient, który zdecyduje się przedterminowo zamknąć umowę, może stracić maksymalnie 4% ulokowanych środków. Niestety firmy ubezpieczeniowe szybko znalazły sposób na obejście tych przepisów… Zaczęły wprowadzać do umów nowe opłaty pod innymi nazwami.