młotek sędziowski

Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Polisolokaty stały się utrapieniem dla wielu, którzy dali się skusić atrakcyjnie brzmiącym, lecz mającym niewiele wspólnego z rzeczywistością ofertom. Czy jest sposób, by odzyskać utracone pieniądze? Co trzeba zrobić?

Polisolokaty – co to jest?

Polisolokaty to umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Łączą więc cechy zwyczajnych lokat oszczędnościowo-inwestycyjnych z polisą ubezpieczeniową. Klient korzystający z takiej opcji musi zobowiązać się do regularnego wpłacania składek, najczęściej comiesięcznych, które zostają zainwestowane w fundusze. Po upłynięciu czasu określonego w umowie klient ma mieć możliwość wypłacenia swoich środków, ale już powiększonych o zysk.

Kłopot polega na tym, że tak polisolokaty miały funkcjonować w teorii, natomiast w praktyce okazało się to wyglądać już inaczej. Klienci, którzy zdecydowali się na polisolokatę, ostatecznie nie pomnożyli swoich środków, ponieważ nawet, jeśli udało im się odnotować jakiś zysk, był on pochłaniany przez liczne opłaty dodatkowe i pobierane przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe prowizje ze świadczoną obsługę.

Klienci, którzy uznali, że padli po prostu ofiarą oszustwa, chcieli wycofać się z tej niekorzystnej inwestycji, okazało się jednak, że wcześniejsze rozwiązanie umowy pociąga za sobą zatrzymanie przez ubezpieczyciela lwiej części środków jako opłatę likwidacyjną, zwaną też świadczeniem wykupu. W efekcie klienci zostawali pozbawieni 50-80%, a w skrajnych przypadkach nawet 100% środków ze składek.

Czy można odzyskać pieniądze z polisolokaty?

No dobrze, ale czy możemy odzyskać swoje środki, jeśli czujemy się oszukani? Przecież sami dobrowolnie podpisaliśmy umowę polisolokaty. Jakie więc miałyby być podstawy do dochodzenia swoich roszczeń?

Otóż podstawy takie istnieją i sprawiają, że mamy uzasadnione prawo ubiegać się o zwrot straconych pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ postanowienia dotyczące świadczenia wykupu stanowią naruszenie przepisów kodeksu cywilnego, przewidujących szczególną ochronę konsumentów w relacjach z przedsiębiorcą.

W przypadku polisolokat firmy ubezpieczeniowe oferowały klientom produkt, który jedynie ubezpieczycielowi przynosił korzyści, czyli naruszały ich interesy. Klienci, nie dysponujący specjalistyczną wiedzą, nie mieli realnej możliwości, by prawidłowo zrozumieć wiążące się z produktem niedogodności. Opłata likwidacyjna stanowiła ograniczenie prawa do swobodnego rozwiązania umowy ubezpieczenia, które jest ustawowo zagwarantowane.

Polityka sprzedażowa również świadczy przeciwko firmom oferującym polisolokaty – przedstawiane były one jako bezpieczny produkt. Klienci nie byli informowani o negatywnych skutkach rozwiązania umowy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Najpierw należy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym zgodnie z postawionymi przez firmę ubezpieczeniową wymogami. Jeżeli wypłacona zostanie nam tylko część oszczędności, a pozostała część zostanie potrącona jako opłata likwidacyjna, mamy pełne prawo, by domagać się zwrotu całej kwoty na drodze postępowania sądowego.

Szanse na wygraną w takim procesie są niemałe – sądy najczęściej orzekają w takich wypadkach na korzyść ubezpieczonych. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 12 listopada 2014 roku wprost uznał polisolokaty za oszukańcze produkty finansowe. Także Rzecznik Finansowy uznał postanowienia umowne dotyczące świadczenia wykupu za niedozwolone. Jak z tego widać, w działaniach mających na celu odzyskanie środków pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej prawo stoi po stronie pokrzywdzonych.