frank szwajcarski

Z czym wiąże się odfrankowienie kredytu?

Kredyty frankowe stanowią duży problem dla wielu osób, które podjęły decyzje o ich zaciągnięciu. Z uwagi na nieuczciwe umowy kredytowe, które były zawierane z wieloma klientami, obecnie duża część kredytobiorców decyduje się na wytoczenie powództwa przeciw bankom. Dość często można usłyszeć o „odfrankowienie” kredytów lub unieważnieniu umów kredytowych frankowiczów. Co to konkretnie oznacza? Jakie są następstwa odfrankowienia kredytu?

Odfrankowienie kredytu – jak to zrobić?

Pierwsze kredyty we frankach szwajcarskich były udzielane 12 lat temu. Od tego czasu podpisano setki tysięcy tego typu umów, dlatego też kontrowersje wokół wadliwych umów i problemy frankowiczów zostały tak nagłośnione i budzą tyle emocji. W międzyczasie kurs franka szwajcarskiego stale rósł, przez co zadłużenie osób spłacających tego typu kredyty rosło, zamiast maleć. Na szczęście istnieje szansa na rozwiązanie problemu kredytu we frankach i każdy, kto zastanawia się, gdzie szukać pomocy, może liczyć na odfrankowienie kredytu z pomocą kancelariakredytobiorcy.pl.

Aby unieważnić lub przewalutować kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich, trzeba wykazać w sądzie, że zawarta z bankiem umowa była wadliwie skonstruowana i zawierała niedozwolone klauzule. Warto wiedzieć, że coraz więcej sędziów potwierdza, że klauzule te były sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy kredytobiorców. Duży wpływ na decyzje polskich sądów ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), głównie z lat 2016-2019, który zajmował się m.in. sprawą państwa Dziubaków.

Z czym wiąże się odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu może nieść za sobą następujące skutki:

  • unieważnienie kredytu,
  • przewalutowanie kredytu,
  • zwrot niezasadnie pobranych opłat i prowizji.

Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego wiąże się z żądaniem zwrotu wszystkich dotychczas wpłaconych kwot do banku. Przewalutowanie kredytu frankowego to natomiast usunięcie niedozwolonych postanowień i uznanie, że kredytobiorca spłacał kredyt w zawyżonej wysokości. To z kolei prowadzi do tego, że bank zobowiązany jest do zwrotu wszystkich nadpłaconych rat oraz niezasadnie pobranych opłat i prowizji. W tym momencie następuje przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotówkowy.

Odfrankowienie kredytu – czy warto?

Część frankowiczów obawia się podjęcia zdecydowanych kroków w stosunku do banku i nic w tym dziwnego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że walka z tego typu instytucją jest trudna, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w sądowych potyczkach, ani wykształcenia związanego z bankowością. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z doświadczonym prawnikiem, który nie tylko potrafi zebrać niezbędny materiał dowodowy i wskazać konkretne uchybienia i wady znajdujące się w danej umowie, ale też zbuduje silną linię obrony w sytuacji, gdy bank będzie próbował zrzucić odpowiedzialność na klienta.

Aby dodać otuchy frankowiczom, przytoczymy statystyki, które pokazują, że aż 59% spraw prowadzonych aktualnie w Polsce kończy się unieważnieniem umów indeksowanych lub denominowanych do CHF, a 32% skutkuje odfrankowieniem.